Hotarari Consiliul Local

 

Anul 2020

HCL_46_din_30.04.2020 privind modul de intocmire a registrului agricol in format electronic si pe suport de hartie 

HCL_45_din_30.04.2020 privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ''Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Sotanga, judetul Dambovita'' 

HCL_44_din_30.04.2020 privind scutirea/reducerea taxei de habitat in anul fiscal 2020 a persoanelor singure/familiilor care s-au adresat cu cereri

HCL_43_din_30.04.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2020

HCL_42_din_30.04.2020 privind executia bugetului local al comunei Sotanga pe cele doua sectiuni la data de 31.03.2020

HCL_41_din_30.04.2020 de actualizare a Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala aprobata prin Legea nr. 515/2002

HCL_40_din_30.04.2020 privind stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe domeniul public si privat al comunei Sotanga

HCL_39_din_30.04.2020 privind insusirea Parteneriatului pentru vanzarea de lemn pentru foc, inregistrat sub nr. 3707/2020, dintre Ocolul Silvic Sturzeni si Primaria comunei Sotanga

HCL_38_din_30.04.2020 privind aprobarea Contractului de sponsorizare incheiat intre S.C. ROMSTYL IMPEX SRL si PRIMARIA COMUNEI SOTANGA avand ca obiect sponsorizarea cu 200 litri hipoclorit de sodiu

HCL_37_din_30.04.2020 pentru aprobarea organigramei comunei Sotanga si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sotanga

HCL_36_din_30.04.2020 privind indexarea impoozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale aplicabile in anul 2021

HCL  35 din_30.03.2020 privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Sotanga

HCL_34_din_30.03.2020 privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice aferente anului 2020

HCL_33_din_30.03.2020 privind completarea HCL nr. 7/2020 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanti si a limitelor maxime de cheltuieli lunare pentru convorbirile telefonice aferente anului 2020

HCL_32_din_30.03.2020 privind acordarea burselor de ajutor social elevilor din invatamantul preuniversitar de stat care frecventeaza cursurile Scolii Gimnaziale ''Prof. Ilie Popescu'' Sotanga pe semestrul I al anului scolar 2019-2020

HCL_31_din_30.03.2020 privind scutirea/reducerea taxei de habitat in anul fiscal 2020 a persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_30_din_30.03.2020 privind aprobarea incheierii unui Protocol de colaborare intre Comuna Sotanga si Municipiul Targoviste - Directia de Salubritate

HCL_29_din_30.03.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Comuna Sotanga si SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA 

HCL_28_din_30.03.2020 privind aprobarea incheierii Parteneriatului dintre Comuna Sotanga si Asociatia Interculturala Dambovita si aprobarea contributiei la organizarea concursului '' Sahul sportul mintii''

HCL_27_din_30.03.2020 privind aprobarea documentatiei in vederea inchirierii islazului comunal

HCL_26_din_30.03.2020 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2020 la nivelul comunei Sotanga

HCL_25_din_30.03.2020 privind modificarea si completarea HCL nr. 30/11.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anuil 2020

HCL_24_din_30.03.2020 privind rectificarea si modificarea bugetului local al UAT comuna Sotanga pe anul 2020

HCL_23_din_13.02.2020 privind darea in administrare catre A.B.A BUZAU-IALOMITA a terenurilor in suprafata de 2450 mp pentru realizarea proiectului integrat ''Reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Ialomita aval de acumularea Pucioasa-componenta        I BH Ialomita superioara''

HCL_22_din_13.02.2020 privind scutirea/reducerea taxei de habitat in anul fiscal 2020 a persoanelor singure/familiilor care s-au adresat cu cereri

HCL_21_din_13.02.2020_privind_insusirea_listei_obiectelor_de_inventar_casate

HCL_20_din_13.02.2020 privind modificarea si completarea Programului anual al achizitiilor publice aferent anului 2020

HCL_19_din_13.02.2020_privind_aprobarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pentru_anul_2020

HCL 17_din_30.01.2020_privind_aprobarea_Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situtilor de urgenta la nivelul Comunei Sotanga pentru anul 2020

HCL_16_din_30.01.2020_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie ''Reparatii capitale si construire invelitoare la cladire parc - cabine artisti, comuna Sotanga, judetul Dambovita''  

HCL_15_din_30.01.2020_privind aprobarea cofinantarii pentru realizarea obiectivului de investitie '' Realizare piata publica si piata comerciala traditionala in comuna Sotanga, judet Dambovita'' 

HCL_14_din_30.01.2020_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie ''Realizare piata publica si piata comerciala traditionala in comuna Sotanga, judet Dambovita

HCL_13_din_30.01.2020_privind_scutirea_reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2020 a persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_12_din_30.01.2020_privind_aprobarea_initierii_procedurii_de_inchiriere_a_pajistilor_din_domeniul_public_al_comunei_Sotanga

HCL_11_din_30.01.2020_privind_aprobarea_dezmembrarii_suprafetei_de_306425_mp_teren_extravilan_categoria_pasune_punct_Islaz_

Teis

HCL_10_din_30.01.2020_privind_insusirea_Planului_de_paza_al_comunei_Sotanga_pentru_anul_2020

HCL_9_din_30.01.2020_privind_aprobarea_Planului_de_actiuni_de_interes_local_ce_se_desfasoara_cu_beneficiarii_de_ajutor_social_in_anul_2020

HCL_8_din_30.01.2020_privind_aprobarea_numarului_de_posturi_de_asistent_personal_al_persoanei_cu_handicap_grav_pentru_anul_

2020

HCL_7_din_30.01.2020 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanti si a limitelor maxime de cheltuieli lunare pentru convorbirile telefonice aferente anului 2020

HCL_6_din_30.01.2020_privind_insusirea_rezultatelor_inventarierii_generale_pentru_anul_2019 a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute de comuna Sotanga

HCL_5_din_30.01.2020_privind_autorizarea/vizarea_anuala_a_autorizatiei_de_desfasurare_a_activitatii_ecconomice_de_alimentatie_

publica

HCL_4_din_30.01.2020_privind_aprobarea_contului_anual_de_executie_a_bugetului_local_pe_anul_2019

HCL_3_din_09.01.2020_privind_validarea_Dispozitiei_Primariei_comunei_Sotanga_nr.2_din_08.01.2020

HCL_2_din_09.01.2020_privind_stabilirea_salariilor_de_baza_pentru_salariatii_Primariei_comunei_Sotanga

HCL_1_din_09.01.2020_privind_aprobarea_utilizari_excedentului_bugetar_existent_la_finele_anului_2019_in_bugetul_local_al_comunei_Sotanga_aferent_anului_2020

 

Anul 2019

HCL_123_din_19.12.2019_privind_actualizarea_cofinantarii_pentru_realizarea_obiectivului_de_investitie_''Extindere_si_modernizare_ Scoala_gimnaziala_Prof._Ilie_Popescu,_comuna_Sotanga,_judet_Dambovita''

HCL_122_din_19.12.2019_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_si_a_devizului_general_al_obiectivului_de_investitie_''Extindere_si_modernizare_Scoala_gimnaziala_Prof._Ilie_Popescu,_ comuna_Sotanga, judet Dambovita''

HCL_121_din_19.12.2019_privind_actualizarea_''Cartii_Tablelor-Semnalizare_rutiera-indicatoare_si_mujloace_de_semnalizare_rutiera_Comuna_Sotanga. judetul Dambovita '' si aprobarea procedurii de acces pe drumurile publice din domeniul public al comunei Sotanga

HCL_120_din_19.12.2019_privind_aprobarea_retelei_scolare_pentru_anul_de_invatamant_2020-2021_Comuna_Sotanga

HCL_119_din_19.12.2019_privind_insusirea_Strategiei_anuale_de_achizitie_publica_pentru_anul_2020_si_a_Programului_anual_al_  achizitiilor_publice_aferete_anului_2020

HCL_118_din_19.12.2019_privind_aprobarea_anularii_creantelor_fiscale_ale_debitorilor_aflati_in_stare_de_insolvabilitate pentru care s-au implinit termenul de prescriptie

HCL_117_din_19.12.2019_privind_anularea_accesoriilor_in_cazul_obligatiilor_bugetare_restante_la_31.12.2018, datorate bugetului local al comunei Sotanga conform HCL nr. 93/30.10.2019, persoanelor care s-au adresat cu cereri

HCL_116_din_19.12.2019_privind_scutirea/reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_2020 a persoanelor singure/familiilor care s-au adresat cu cereri

HCL_115_din_19.12.2019_privind_aprobarea_cuantumului_taxei_de_habitat_cu_destinatie_speciala_de_salubrizare_pentru_anul_2020

HCL_114_din_19.12.2019_privind_aprobarea_cotizatiilor_datorate_de_comuna_Sotanga_structurilor_asociative_in_care_este_membru _pentru_anul_2020

HCL_113_din_19.12.2019_privind_aprobarea_cotizatiei_comunei_Sotanga_la_''Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara _Management_Integrat_al_Deseurilor_in_judetul_Dambovita''_pentru_anul_2020.pdf

HCL_112_din_19.12.2019_privind_actualizarea_taxei_speciale_pentru_introducere_gaze_naturale_la_locuinta,_stabilita_la_infiintarea_ distributiei_de_gaze_naturale_in_satul_Sotanga,_comuna Sotanga.pdf

HCL_111_din_19.12.2019_privind_executia_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_cele_doua_sectiuni_la_data_de_18.12.2019

HCL_110_din_19.12.2019_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2019

HCL_109_din_19.12.2019_privind_validarea_Dispozitiei_Primarului_comunei_Sotanga_nr._348_din_12.12.2019_de_rectificare_a_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2019

HCL_108_din_28.11.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie ''Reparatii capitale si construire invelitoare la claire parc - cabine artisti, comuna Sotanga, judetul Dambovita'' 

HCL_107_din_28.11.2019_privind_scutirea_reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2019_a_persoanelor_singurefamililor_care_s-au_adresat_cu_cereri

HCL_106_din_28.11.2019_privind_aprobarea_proiectului_de_retea_scolara_pentru_anul_de_invatamant_2020-2021_Comuna_Sotanga

HCL_105_din_28.11.2019_privind_insusirea_Programului_anual_al_achizitiilor_publice_aferente_anului_2019_actualizat

HCL_104_din_28.11.2019_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2019

HCL_103_din_30.10.2019_privind_aprobarea_Protocolului_de_administrare_in_comun_a_bunurilor_din_domeniul_public_al_comunei_

Sotanga pentru realizarea obiectivului de investitii ''Reabilitare si modernizare strazi in comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_102_din_30.10.2019_privind_scutirea/reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2019_a persoanelor singure/familiilor care s-au adresat cu cereri

HCL_101_din_30.10.2019_de_aprobare_a_regulamentului_privind_stabilirea_conditiilor_demajorare_a_impozitului_pe_cladiri_terenuri_

neingrijite si a impozitului pe terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutivi situate in comuna Sotanga

HCL_100_din_30.10.2019_privind_modificarea_inventarului_bunurilor_ce_apartin_domeniului_public_al_comunei_Sotanga

HCL_99_din_30.10.2019_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico-economici_finali_pentru_obiectivul_de_investitie_''Amenajare_teren de sport multifunctional cartier Goleasca, comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_98_din_30.10.2019 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sotanga

HCL_97_din_30.10.2019_privind_reorganizarea_Serviciului_Voluntar_pentru_Situatii_de_Urgenta

HCL_96_din_30.10.2019_privind_interventia_de_urgenta_in_cazurile_de_violenta_domestica

HCL_95_din_30.10.2019_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico-economici_si_a_devizului_general_pentru_obiectivul_de_investitie_''Reparatii_capitale_si_construire_invelitoare la cladire parc - cabine artisti, comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_94_din_30.10.2019_privind_suplimentarea_sprijinului_financiar_de_la_bugetul_local al comunei Sotanga pentru Parohia Sotanga si modificarea Protocolului de finantare incheiat intre comuna Sotanga si Parohia Sotanga

HCL_93_din_30.10.2019_privind_anularea_accesorilor_in_cazul_obligatiilor_bugetare_restante_la_31_decembrie_2018 datorate bugetului local al comunei Sotanga de ctare persoanele fizice si juridice

HCL_92_din_30.10.2019_privind_insusirea_Programului_anual_al_achizitiilor_publice_aferente_anului_2019_actualizat

HCL_91_din_30.10.2019_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2019

HCL_90_din_30.10.2019_privind_executia_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_cele_doua_sectiuni,_la_data_de_30.09.2019

HCL_89_din_26.09.2019_privind_aprobarea_asocierii_Comunei_Sotanga_prin_Consiliul_Local_Sotanga_cu_Judetul_Dambovita_prin_Consiliul_Judetean_Dambovita_in_cote_de_60%_respectiv_40%_pentru_realizarea obiectivului de investitii '' Reabilitare si modernizare strazi in comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_88_din_26.09.2019_privind_stabilirea_plafonului_obligatiilor_fiscale_restante_datorate_de_debitorii_persoane_juridice

HCL_87_din_26.09.2019_privind_modificarea_HCL_30/2019_privind_stabilirea_impozitelor_si_taxelor_locale_precum_si_a_taxelor_speciale_pentru_anul_2020

HCL_86_din_26.09.2019_privind_scutireareducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2019_a_persoanelor_singure/familiilor_care_

s-au_adresat_cu_cereri 

HCL_85_din_26.09.2019_privind_aprobarea_incheierii_de_protocoale_de_colaborare_intre_Comuna_Sotanga_-_SPAS_si_institutile_de_pe_raza_comunei_avand_identificarea grupurilor vulnerabile, prevenirea si combaterea violentei domestice, dezvoltarea si sustinerea serviciilor sociale si stabilirea procedurilor de colaborare

HCL_84_din_26.09.2019_privind_revizuirea_Regulamentului_de_Organizare_si_Functionare_al_Consiliului_Local_Sotanga

HCL_83_din_26.09.2019_privind_actualizarea_Regulamentului_de_Organizare_si_Functionare_a_Primariei_comunei_Sotanga

HCL_82_din_26.09.2019_privind_desemnarea_reprezentantilor_Consiliului_local_Sotanga_in_Consiliul_de_administratie_al_Scolii_ Gimnaziale_''Prof._Ilie_Popescu''_Sotanga.

HCL_81_din_26.09.2019_privind_insusirea_procesului_verbal_de_predare-primire_a_extinderii_retelei_de_canalizare_incheiat_intre_comuna_Sotanga_si_SC COMPANIA DE_APA_Targoviste Dambovita

HCL_80_din_26.09.2019_privind_modificarea_inventarului_bunurilor_ce_apartin_domeniului_public_al_comunei_Sotanga

HCL_79_din_26.09.2019_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_obiectivul_de_investitie_Construirea_unei_platforme_comunale_de_depozitare_si_gospodarire_a_gunoiului_de_grajd in comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_78_din_26.09.2019_privind_aprobarea_cofinantarii_pentru_realizarea_obiectivului_de_investitie_''Realizarea_piata_publica_si_piata_comerciala_traditionala_in_comuna_Sotanga, judet Dambovita''

HCL_77_din_26.09.2019_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_realizarea_obiectivului_de_investitii_''Realizare_piata_publica_si_piata_comerciala_traditionala_in_comuna Sotanga, judet Dambovita''

HCL_76_din_26.09.2019_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico-economici_finali_pentru_obiectivul_de_investitii_Reabilitare_si_modernizare_drumuri_locale_in_satele_Sotanga_si_Teis_comuna_Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_75_din_26.09.2019_privind_insusirea_Programului_achizitiilor_publice_aferente_anului_2019

HCL_74_din_26.09.2019_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2019

HCL_73_din_26.09.2019_de_validare_a_dispozitiei_Primarului_comunei_Sotanga_nr._231_din_2019_privind_majorarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga pe anul 2019

HCL_72_din_29.08.2019_privind_scutirea_reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2019_a_persoanelor_singure_famililor_care_s-au_adresat_cu_cereri

HCL_71_din_29.08.2019_privind_aprobarea_organigramei_si_a_statului_de_functii_pentru_aparatul_de_specialitate_al_Primarului_comunei_Sotanga

HCL_70_din_29.08.2019_privind_aprobarea_sprijinului_financiar_de_la_bugetul_local_al_comunei_Sotanga_pentru_Parohia_Sotanga_si_a_Protocolului_de_finantare_incheiat_intre_comuna_Sotanga_si_Parohia_Sotanga

HCL_69_din_29.08.2019_privind_aprobarea_realizarii_investitiei_Varianta_ocolitoare_DJ_712_in_comuna_Sotanga_judetul_Dambovita

HCL_68_din_29.08.2019_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico-economici_finali_pentru_obiectivul_de_investitii_Extindere_retele_canalizare_comuna_Sotanga_judet_Dambovita_-_rest_executie

HCL_67_din_29.08.2019_privind_insusirea_Programului_anual_al_achizitiilor_publice_aferent_anului_2019_-_actualizat

HCL_66_din_29.08.2019_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2019

HCL_65_din31.07.2019_privind_scutirea/reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2019_a_persoanelor_singure/familiilor_care_

s-au_adresat_cu_cereri

HCL_64_din_31.07.2019_privind_aprobarea_asocierii_Comunei_Sotanga, prin Consiliul Local Sotanga, cu judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, pentru realizarea obiectivului de investitii '' Reabilitare si modernizare strazi in comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_63_din_31.07.2019_privind_actualizarea_Temei_de_proiectare_si_aprobarea_indicatorilor_tehnici_economici_si_a_devizului_

general_pentru obiectivul de investitii ''Reabilitare si modernizare strazi in comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_62_din_31.07.2019_privind_aprobarea_cofinantarii_pentru realizarea obiectivului de investitie ''Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita''

HCL_61_din_31.07.2019_privind_actualizarea_indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie ''Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita''

HCL_60_din_31.07.2019_privind_aprobarea_cofinantari pentru realizarea obiectivului de investitie ''Extindere si modernizare Scoala gimnaziala Prof. Ilie Popescu, comuna Sotanga, judet Dambovita''

HCL_59_din_31.07.2019_privind_actualizarea_indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie ''Extindere si modernizare Scoala gimnaziala prof. Ilie Popescu, comuna Sotanga, judet Dambovita''

HCL_58_din_31.07.2019_privind_insusirea Programului anual al achizitiilor publice aferent anului 2019 actualizat

HCL_57_din_31.07.2019_privind_executia_bugetului_local al comunei Sotanga pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2019

HCL_56_din_31.07.2019_privind_rectificarea_bugetului_local al comunei Sotanga pe anul 2019

HCL_55_din_27.06.2019_privind_scutireareducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2019_a_persoanelor_singure_famililor_care_s-au_adresat_cu_cereri

HCL_54_din_27.06.2019_privind_insusirea_Programului_anual_al_achizitiilor_publice_aferente_anului_2019

HCL_53_din_27.06.2019_privind_majorarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2019

HCL_52_din_27.06.2019_privind_actualizarea_Regulamentului_de_Organizare_si_Functionare_al_Primariei_comunei_Sotanga

HCL_51_din_27.06.2019_privind_modificarea_organigramei_si_a_statului_de_functii_pentru_aparatul_de_specialitate_al_Primarului_comunei_Sotanga

HCL_50_din_27.06.2019_privind_aprobarea_transmiterii_in_folosinta_gratuita_a_stalpilor_din_zona_Campulet_in_vederea_amplasarii_liniilor_electrice_aeriene

HCL_49_din_27.06.2019_de_modificare_a HCL 44/2016 privind infintarea S.P.A.S. si aprobarea R.O.F.

HCL_48_din_27.06.2019_privind_aprobarea_ofertei_de_cumparare_a_imobilelor_proprietatea_S.N.C._S.A._Ploiesti_prin_lichidator_Carduelis_Consulting_IPURL

HCL_47_din_30.05.2019_privind_scutirea/reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2019 a persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_46_din_30.05.2019_privind_igenizarea_islazurilor_comunale_prin_contributie_voluntara_in_natura

HCL_45_din_30.05.2019_privind_actualizarea_Consiliului_stiintific_cu_rol_consultativ_in_domeniul_activitatilor_culturale

HCL_44_din_30.05.2019_privind_aprobarea_Strategiei_locale_de_dezvoltare_a_serviciilor_la_nivelul_comunei_Sotanga_pentru_perioada_2019-2023_si_a_Planului_de_actiune_pe_anul_2019

HCL_43_din_30.05.2019_privind_aprobarea_realizarii_obiectivului_de_investitie_''Centrala_electrica_pe_biomasa_95_kw_cu_racord_la  Sistemul_Energetic_National_in_comuna_Sotanga_judetul_Dambovita''

HCL_42_din_30.05.2019_privind_aprobarea_realizarii_obiectivului_de_investitii_''Modernizare_si_reabilitare_strazi_in_comuna_Sotanga,_judetul_Dambovita''

HCL_41_din_30.05.2019_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico-economici_si_a_devizului_general_al_obiectivului_de_investitii_

''Extindere_pe_verticala_-_structura_usoara_centru_de_zi_pentru_copii_comuna_Sotanga,judetul Dambovita''

HCL_40_din_30.05.2019 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii ''C.N.I.'' S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii ''Realizare poduri, podete si pasaj suprateran in comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_39_din_30.05.2019_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico-economici_si_a_devizului_general_al_obiectivului_de_investitii_''Modernizare_drumuri_de_interes_local_in_comuna_Sotanga,_

judetul_Dambovita''

HCL_38_din_30.05.2019_privind_insusirea_Programului_anual_al_achizitiilor_publice_aferente_anului_2019

HCL_37_din_30.05.2019_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2019

HCL_36_din_30.05.2019_de_validare_a_dispozitiei_Primarului_comunei_Sotanga_nr._129/2019

HCL_35_din_30.05.2019_privind_executia_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_cele_doua_sectiuni_la_data_de_31.03.2019

HCL_34 din 11.04.2019 privind instituirea de restrictii de circulatie cu limite de viteza, tonaj si inaltime pe unele sectoare de drum apartinand domeniului public al comunei Sotanga

HCL_33 din 11.04.2019 privind aprobarea cofinantari pentru realizarea obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare drumuri locale in satele Sotanga si Teis, comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_32 din 11.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si al devizului general al obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare drumuri locale , in satele Sotanga si Teis, comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_31 din  11.04.2019 privind aprobarea HCL 4 din 2019

HCL_30 din 11.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2020

HCL_29 din 11.04.2019 privind insusirea programului anual al achizitiilor publice aferent 2019

HCL_28 din 11.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Sotanga

HCL_27_din_28.03.2019_privind_scuirea/reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2019_a_persoanelor_singure/famililor_care

s-au_adresat_cu_cereri

HCL_26_din_28.03.2019_privind_aprobarea_cheltuielilor_neeligibile_aferente_obiectivului_de_investitie_''Amenajare_teren_sport_multifunctional_cartie_Goleasca_comuna_Sotanga_judet_Dambovita''

HCL_25_din_28.03.2019_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_obiectivul_de_investitie_''Amenajare_teren_sport_multifunctional_cartier_Goleasca_comuna_Sotanga_judet_Dambovita''

HCL_24_din_28.03.2019_privind_actualizarea_valorii_de_investitie_a_proiectului_''Amenajare_teren_sport_multifunctional_cartier_goleasca_comuna_Sotanga_judet_Dambovita''

HCL_23_din_28.03.2019_privind_aprobarea_cofinantarii_pentru_realizarea_obiectivului_de_investitie_''Construire_pod_peste_raul_Ialomita_si_drum_de_racordare_amplasate_la_limita_administrativ-teritoriala_a_comunelor_Sotanga_si Doicesti, judetul Dambovita''

HCL_22_din_28.03.2019_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_si_a_devizului_general_pentru_obiectivul_de_investitie_''Construire_pod_peste_raul_Ialomita_si_drum_de_racoare_amplasate_la_limita_administrativ_teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita'' 

 HCL_21_din_28.03.2019_privind_actualizarea_cofinantarii_pentru_realizarea_obiectivului_de_investitie_''Extindere_si_modernizare_Scoala_gimnaziala_Prof_Ilie_popescu_comuna_Sotanga_judet_Dambovita''

HCL_20_din_28.03.2019_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_si_a_devizului_general_al_obiectivului_de_investitie_''Extindere_si_modernizare_Scoala_Prof._Ilie_Popescu_comuna_Sotanga_judet_Dambovita''

HCL_19_din_28.03.2019_privind_aprobarea_Programului_de_activitate_al_Bibliotecii_comunale_pe_anul_2019

HCL_18_din_28.03.2019_privind_aprobarea_obligatiei_financiare_datorata_de_Comuna_Sotanga_in_baza_Acordului_de_cooperare_privind_organizarea_si_exercitarea_activitatii_de_audit_public_intern_pentru_anul_2019

HCL_17_din_28.03.2019_privind_aprobarea_''Parteneriatului_dintre_Comuna_Sotanga_si_Asociatia_Interculturala_Dambovita_si_aprobarea_contributiei_in_vederea_organizarii_concursului_Sahul_sportul_mintii''

HCL_16_din_28.03.2019_pentru_aprobarea_''Protocolului_de_colaborare_dintre_Comuna_Sotanga_Agentia_Judeteana_pentru_Platii_si_Inspectie_Sociala_Dambovita''

HCL_15_din_21.02.2019_privind_scutirea/reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2019 a persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cererii

HCL_14_din_21.02.2019_privind_aprobarea_cotizatiei_datorate_de_comuna_Sotanga_Asociatiei_Comunelor_din_Romania

HCL_13_din_21.02.2019_privind_insusirea_listei_mijloacelor_fixe_si_obiectelor_de_inventar_casate

HCL_12_din_21.02.2019_privind_aprobarea_inchirierii_pajistilor_aflate_in_domeniul_public_al_comunei_Sotanga

HCL_11_din_21.02.2019_privind_modificarea_si_completarea_bunurilor_ce_apartin_domeniului_public_si_privat_al_comunei_Sotanga

HCL_10_din_30.01.2019_privind_aprobarea_utilizarii_excedentului_bugetar_existent_la_finele_anului_2018

HCL_9_din_30.01.2019_privind_propunerea_calificativului_la_evaluarea_performantelor_profesionale_individuale_ale_secretarului_comunei_pentru_anul_2018

HCL_8_din_30.01.2019_privind_scutirea-reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2019_a_personelor_singure-famililor_care_s-au_adresat_cu_cereri

 HCL_7_din_30.01.2019_privind_actualizarea_comisiei_speciale_pentru_inventarierea_domeniului_public_al_comunei_Sotanga

HCL_6_din_30.01.2019_privind_insusirea_Planului_de_paza_al_comunei_Sotanga_pentru_anul_2019

HCL_5_din_30.01.2019_privind_aprobarea_Planului_de_actiuni_de_interes_local_ce_se_desfasoara_cu_beneficiarii_de_ajutor_social_in_anul_2019

HCL_4_din_30.01.2019_privind_aprobarea_numarului_de_posturi_de_asistent_personal_al_persoanei_cu_handicap_grav_pentru_anul_2019

HCL_3_din_30.01.2019_privind_insusirea_rezultatelor_inventarierii_generale_pentru_anul_2018_a_elementelor_de_natura_activelor_datoriilor_si_capitalurilor_proprii_detinute_de_comuna_Sotanga

HCL_2_din_30.01.2019_privind_aprobarea_contului_de_executie_a_exercitiului_financiar_pe_anul_2018

HCL_1_din_30.01.2019_privind_validarea_dispozitiei_Primarului_comunei_Sotanga_nr._11_din_07.01.2019 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2018 din excedentul bugetului local al comunei Sotanga aferent anului 2018

 

Anul 2018

HCL_135_din_20.12.2018 privind aprobarea transmiterii fara plata a unor bunuri, mijloace fixe si obiecte de inventrar, aflate in stare de functionare de la Primaria comunei Sotanga, judetul Dambovita la Parohia Sotanga

HCL_134_din_20.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ''Realizare piata publica si piata comerciala traditionala in comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_133_din_20.12.2018 privind actualizarea cofinantarii pentru realizarea obiectivului de investitie ''Extindere si modernizare Scoala gimnaziala Prof. Ilie Popescu, comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_132_din_20.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie ''Extindere si modernizare Scoala gimnaziala Prof. Ilie Popescu, comuna Sotanga, judet Dambovita''

HCL_131_din_20.12.2018 privind actualizarea cofinantarii pentru realizarea obiectivului de investitie ''Extindere retele canalizare in comuna Sotanga, judet Dambovita - rest executie''

HCL_130_din_20.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie ''Extindere retele canalizare comuna Sotanga, judetul Dambovita - rest executie''

HCL_129_din_20.12.2018 privind aprobarea cofinantarii pentru realizarea obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare drumuri locale in satele Sotanga si Teis, comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_128_din_20.12.2018 pentru actuzlizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie ''Reabilitare si modernizare drumuri locale in satele Sotanga si Teis, comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_127_din_20.12.2018 pentru aprobarea retetei scolae pentru anul de invatamant 2019-2020 Comuna Sotanga

HCL_126_din_20.12.2018 privind aprobarea majorarii impozitului pe cladiri/terenuri neingrijite situate in comuna Sotanga pentru anul fiscal 2019

HCL_125_din_20.12.2018 privind aprobarea anularii creantelor fiscale ale debitoprilor aflati in stare de insolvabilitate pentru care s-au implinit termenul de prescriptie

HCL_124_din_20.12.2018 privind scutirea/reducerea taxei de habitat in anul fiscal 2019 persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_122_din_20.12.2018 pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanti si a limitelor maxime de cheltuieli lunare pentru convorbbirile telefonice aferente anului 2019

HCL_121_din_20.12.2018 privind aprobarea cotizatiilor datorate de comuna Sotanga structurilor asociative in care este membru pentru anul 2019

HCL_120_din_20.12.2018 privind insusirea Strategiei anual de achizitie publica aferenta anului 2019

HCL_119_din_20.12.2018 privind insusirea Programului anual al achizitiilor publice aferent anului 2018 - actualizat 

HCL_118_din_20.12.2018 privind validarea dispozitiei primarului comunei Sotanga nr. 405/14.12.2018 privind majorarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2018

HCL_117_din_20.12.2018 privind executia bugetului local al comunei Sotanga pe cele doua sectiuni la data de 18.12.2018

HCL_116_din_19.12.2018 privind majorarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2018

HCL_115_din_28.11.2018_privind_aprobarea_cofinantari_pentru_realizarea_obiectivului_de_investitie_Realizare_piata_publica_si_piata_comerciala_traditionala_in_comuna_Sotanga_judet_Dambovita

HCL_114_din_28.11.2018_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_obiectivul_de_investitie_Realizare_piata_publica_si_piata_comerciala_traditionala_in_comuna_Sotanga_judet_Dambovita

HCL_113_din_28.11.2018_privind_modificarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_trimestul_IV_anul_2018

HCL_112_din_28.11.2018_privind_aprobarea_procedurii_de_concesiune_inchiriere_a_pajistilor_din_comuna_Sotanga

HCL_111_din_28.11.2018_privind_aprobarea_cheltuielilor_neligibile_privind_obiectivul_de_investitie_Amenajare_teren_sport_multifunctional_cartier_Goleasca_comuna_Sotanga_judet_Dambovita

HCL_110_din_28.11.2018_privind_aprobarea_valorii_de_investitie_a_proiectului_Amenajare_teren_de_sport_multifunctional_cartier_Goleasca_comuna_Sotanga_judet_Dambovita

HCL_109_din_28.11.2018_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_obiectivul_de_investitie_Amenajare_teren_de_sport_multifunctional_cartier_Goleasca_comuna_Sotanga_judet_Dambovita

HCL_108_din_28.11.2018_privind_atribuirea_in_folosinta_gratuita_catre_SC_GREEN_GROUP_prin_Total_Waste_Management_SRL_a_suprafetei_de_35_mp_teren_aferent_sistemului_SIGUREC_CITY

HCL_107_din_28.11.2018_privind_acceptarea_donatiei_de_panouri_interactive_reprezentand_etapele_Marii_Uniri

HCL_106_din_28.11.2018_privind_aprobarea_proiectului_de_retea_scolara_pentru_anul_2019-2020_Comuna_Sotanga

HCL_105_din_28.11.2018_privind_validarea_dispozitiei_Primarului_Comunei_Sotanga_nr.350_din_05.11.2018_privind_majorarea_bugetului_local_al_comunei_Sotyanga_pe_anul_2018

HCL_104_din_28.11.2018_privind_aprobarea_cotizatiei_comunei_Sotanga_la_Asociatia_de_Dezvoltare_Intercomunitara_Management_Integrat_al_Deseurilor_in_judetul_Dambovita_pe_anul_2019

HCL_103_din_28.11.2018_privind_aprobarea _taxei_de_habitat_cu_destinatie_speciala_de_salubrizare.

HCL_102_din_28.11.2018_privind_modificarea_si_completarea_Metodologiei_de_instruire_si_colectare_a_taxei_de_habitat_cu_destinatiespeciala_de_salubrizare

HCL_101_din_28.11.2018_privind_stabilirea_nivelulilor_pentru_valorile_impozabile_impozitele_si_taxele_locale_si_alte_taxe_asimilate_acestora_precum_si_amenzile_aplicabile_in_anul_fiscal_2019

HCL 100_din_30.10.2018 privind scutirea/reducerea taxei de habitat in anul fiscal 2018 a persoanelor singure/familiilor care s-au adresat cu cereri

HCL 99_din_30.10.2018 privind actualizarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Sotanga, judetul Dambovita

HCL 98_din_30.10.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Constrruire pod peste Raul Ialomita, si drum de racordare amplasate la limita administartiv-teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita

HCL 97_din_30.10.2018 privind predarea catre M.D.R.A.P. prin C.N.I. S.A. a amplasamentului situat in comuna Sotanga, str. Constantin Brincoveanu, nr. 296A, judetul Dambovita in suprafata de 5207 mp identificat conform C.F. nr. 72579 si asigurarea conditiilor in vederea realizarii obiectivului de investitii Centrul cultural - proiect tip, sat Sotanga, comuna Sotanga, judetul Dambovita

HCL 96_din_30.10.2018 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Sotanga pentru perioada 2014-2020

HCL 95_din_30.10.2018 privind executia bugetului local al comunei Sotanga pe cele doua sectiuni la data de 30.09.2018

HCL 94_din_30.10.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2018

HCL 93_din_30.10.2018 privind insusirea programului de achizitii aferent anului 2018

HCL_92_din_15.11.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2018

HCL 91_din_26.09.2018 privind scutirea/reducerea taxei de habitat in anul fiscal 2018 a persoanelor singure/familiilor care s-au adresat cu cereri

HCL 90_din_26.09.2018 privind stabilirea zonei de 500 m de protectie sanitara in jurul/fata de terenul ce are ca obiect Construirea unei Platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Sotanga, judetul Dambovita

HCL 89_din_26.09.2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Sotanga in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Prof Ilie Popescu Sotanga

HCL 88_din_26.09.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita catre ENGIE Romania SA a suprafetei de teren de 1 mp aferent Statiei de Protectie Catodica punct Scoala Gimnaziala Teiul Doamnei Teis, corp A

HCL 87_din_26.09.2018 privind insusireaProgramului achizitiilor publice pe anul 2018 - actualizat

HCL 86_din_26.09.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2018

HCL 85_din_26.09.2018 privind validarea dispozitiei Primarului comunei Sotanga nr. 308/2018 privind majorarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2018

HCL 84_din_30.08.2018 privind Acordul de principiu pentru infiintare Platforma ECOPARC in comuna Sotanga, judet Dambovita

HCL 83_din_30.08.2018 privind scutirea/reducerea taxei de habitat in anul fiscal 2018 a persoanelor singure/familiilor care s-au adresat cu cereri

HCL  82_din_30.08.2018 privind actualizarea devizului general al proiectului ''Amenajare teren de sport multifunctional, cartier Goleasca, comuna Sotanga, judet Dambovita''

HCL 81_din_30.08.2018 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al comunei Sotanga

HCL   80_din_30.08.2018 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei Sotanga

HCL 79_din_30.08.2018 privind aprobarea incheierii Protocolului de predare -primire a terenului situat in perimetrul de ameliorare punct ''Valea Popii'' dintre Comuna Sotanga si Garda Forestiera Ploiesti

HCL 78_din_30.08.2018 privind igenizarea islazurilor comunale prin contributie voluntara in natura

HCL 77_din_30.08.2018 privind aprobarea impaduririi suprafetei de 8 ha teren categoria de folosinta pasune din punctul ''Carbunaru'' comuna Sotanga, sat Sotanga

HCL 76_din_30.08.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ''Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Sotanga, judetul Dambovita

HCL 75_din_30.08.2018 de validare a dispozitiei Primarului comunei Sotanga nr. 254/21.08.2018 privind virarile de credite in cadrul capitolului ''Invatamant'' al bugetului local pe anul 2018

HCL_din_30.08.2018. privind validarea dispozitiei Primarului comunei Sotanga nr. 252/14.08.2018 privind majorarea bugetului local pe anul 2018

HCL  73_din_30.08.2018 privind validarea dispozitiei Primarului comunei Sotanga nr. 231/25.07.2018 privind majorarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2018

HCL_72_din_19.07.2018 privind scutirea/reducerea taxei de habitat in anul fiscal 2018 a perssoanelor singure/familiilor care s-au adresat cu cereri

HCL 71_din_19.07.2018 privind aprobarea Planului urbanistic zonal si a Regulamentului local de urbanism aferent in scopul ''Construire statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice'' situat in extravilanul comunei Sotanga, sat Sotanga, tarla T8, parcela P161/5

HCL 70_din_19.07.2018 privind insusirea Acordului de Parteneriat dintre Centrul Judetean de Cultura Dambovita si Primaria comunei Sotanga

HCL_69_din_19.07.2018 privind modificarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2018

HCL_68_din_19.07.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si Devizului general pentru obiectivul de investitie ''Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita''

HCL_67_din_19.07.2018 privind actualizarea valorii de investitie a proiectului ''Amenjare teren de sport multifunctional, cartier Goleasca, comuna Sotanga, judet Dambovita''

HCL 66_din_19.07.2018 privind executia bugetului local al comunei Sotanga pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2018

HCL_65_din_28.06.2018 privind incheierea Acordului de parteneriat dintre Comuna Sotanga si Muzeul Aviatic Pucioasa in vederea promovarii performantei sportive si cultural-artistice in randul elevilor inscrisi la cercurile din cadrul Muzeului Aviatic Pucioasa si a celor din scolile de pe raza comunei Sotanga

HCL_64_din_28.06.2018 privind scutirea/reducerea taxei de habitat in anul fiscal 2018 a persoanelor singure/familiilor care s-au adresat cu cereri

HCL_63_din_28.06.2018 privind aprobarea impaduririi suprafetei de 8 ha teren degradat cuprins in perimetrul de ameliorare "Valea Popii" sat Sotanga, comuna Sotanga

HCL_62_din_28.06.2018 privind actualizarea devizului general al investitiei "Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita"

HCL_61_din_28.06.2018 privind insusirea Programului achizitiilor publice aferent anului 2018 - actualizat 

HCL_60_din_28.06.2018 de validare a dispozitiei primarului comunei Sotanga nr. 204/21.06.2018 privind majorarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2018 

HCL_59_din_31.05.2018_privind_scutirea_reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2018

HCL_58_din_31.05.2018_privind_stabilirea_impozitelor_si_taxelor_locale_precum_si_a_taxelor_speciale_pentru_anul_2019

HCL_57_din_31.05.2018_privind_aprobarea_cheltuielilor_neeligibile_aferente_obiectivului_de_investitie_Amenajare_teren_sport_multifunctional_cartier_Goleasca_comuna_Sotanga_judet_Dambovita

HCL_56_din_31.05.2018_privind_aprobarea_valorii_finale_de_inventar_a_Sistemului_de_iluminat_public_al_comunei_Sotanga_rezultate_in_urma_reparatiilor_modernizarilor_si_extinderilor_executate

HCL_55_din_31.05.2018_privind_majorarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2018

HCL_54_din_11.05.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Amenajare teren sport multifunctional, cartier Goleasca, comuna Sotanga, judet Dambovita" 

HCL_53_din_11.05.2018 privind majorarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2018

HCL_52_din_11.05.2018 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie dn partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru proiectul "Amenajare teren de sport multifunctional, cartier Goleasca, comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_51_din_11.05.2018 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Amenajare teren de sport multifunctional, cartier Goleasca, comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_50_din_11.05.2018 privind implementarea proiectului "Infiintare de perdele forestiere de protectie in comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_49_din_11.05.2018 privind implementarea proiectului "Construire platforma comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd incomuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_48_din_11.05.2018 privind aprobarea modificarilor si completarilor inventarului bunurilor ce apartin domeniului public si privat al comunei Sotanga

HCL_47_din_26.04.2018_privind aprobarea alipirii imobilului teren intravilan, categoria de folosinta curti constructii, in suprafata de 1751 mp, cu imobilul teren intravilan, categoria de folsinta curti constructii, in suprafata de 9630 mp

HCL_46_din_26.04.2018_privind_scutireareducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2018_a_persoanelor_singure_famililor_care_s-au_adresat_cu_cereri

HCL_45_din_26.04.2018_privind_aprobarea_incheierii_Acordului_de_parteneriat_dintre_Comuna_Sotanga_si_Parohia_Sf._Ioan_

Botezatorul_Teis

HCL_44_din_26.04.2018_privind_aprobarea_incheierii_Acordului_de_parteneriat_dintre_Comuna_Sotanga_si_Parohia_Sf._Ierarh_

Nicolae_Sotanga

HCL_43_din_26.04.2018 de aprobare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijn de la bugetul local al comunei Sotanga pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase de pe raza comunei Sotanga

HCL_42_din_26.04.2018_privind_aprobarea_Acordului_de_Parteneriat_dintre_Comuna_Sotanga_si_Asociatia_Interculturala_Dambovita_in_vederea_sustinerii_proiectului_Sahul_sportul_mintii

HCL_41_din_26.04.2018_privind_insusirea_protocoalelor_incheiate_de_Comuna_Sotanga_cu_A.P.I.A._Dambovita_si_

D.R.P.C.I.V._Dambovita

HCL_40_din_26.04.2018_privind_actualizarea_comisiei_speciale_pentru_inventarierea_domeniului_public_al_comunei_Sotanga

HCL_39_din_26.04.2018_de_validare_a_dispozitiei_primarului_comunei_Sotanga_nr._121_din_11.04.2018_privind_majorarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2018

HCL_38_din_26.04.2018_privind_executia_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_cele_doua_sectiuni_la_data_de_30.03.2018

HCL_37_din_29.03.2018_privind_actualizarea_Strategiei_de_Dezvoltare_locala_a_Comunei_Sotanga_pentru_perioada_2014-2020

HCL_36_din_29.03.2018_privind_scutirea/reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2018_a_persoanelor_singure/familiilor_care_ s-au_adresat_cu_cereri

HCL_35_din_29.03.2018_privind_completarea_Protocolului_incheiat_intre_Comuna_Sotanga_si_Scoala_Gimmaziala_"Prof._Ilie_ Popescu"_si_a_Acordului_de_parteneriat_incheiat_intre_Consiliul_local_al_Comunei_Sotanga si Asociatia Romana pentru Educatie si Dezvoltare - ARED

HCL_34_din_29.03.2018_privind_aprobarea_cofinantarii_pentru_realizarea_obiectivului_de_investitie_"Construire_pod_peste_raul_Ialomita_si_drum_de_racordare_amplasate_la_limita_administrativ-teritoriala_a_comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita"

HCL_33_din_29.03.2018_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_realizarea_obiectivului_de_investitie_Construire_pod_peste_raul_Ialomita_si_drum_de_racordare amplasate la limita administrativ -teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita".

HCL_32_din_29.03.2018_privind_actualizarea_cofinantarii_pentru_realizarea_obiectivului_de_investitie_"Extindere_si_modernizare_ Scoala_Prof._Ilie_Popescu, comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_31_din_29.03.2018_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico_economici_pentru_obiectivul_de_investitie_"Extindere_si_ modernizare_Scoala_Prof_Ilie_Popescu, comuna Sotanga, judet Dambovita" 

HCL_30_din_29.03.2018_privind_insusirea_Programului_anual_al_achizitilor_publice_pe_anul_2018_actualizat

HCL_29_din_29.03.2018_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2018

HCL_28_din_29.03.2018_privind_modificarea_organigramei_si_a_statului_de_functii_pentru_aparatul_de_specialitate_al_Primarului_comunei_Sotanga

HCL_27_din_29.03.2018_privind_actualizarea_Regulamentului_de_Organizare_si_functionare_a_Consiliului_Local_Sotanga

 HCL_26_din_28.02.2018_privind_scutirea/reducerea_taxei_de_habitat_a_persoanelor_singure/famililor_care_  

s-au_adresat_cu_cereri

HCL_25_din_28.02.2018_privind_aprobarea_Programului_de_activitate_al_Bibliotecii_comunale

HCL_24_din_28.02.2018_privind_aprobarea_Regulamentului_de_organizare_si_functionare_al_Serviciului_Public_de_Asistenta_Sociala_al_comunei_Sotanga

HCL_23_din_28.02.2018_privind_transformarea_unor_functii_publice_din_cadrul_aparatului_de_specialitate

HCL_22_din_28.02.2018_privind_reorganizarea_Serviciului_de_Iluminat_Public_al_comunei_Sotanga

HCL_21_din_28.02.2018_privind_aprobarea_Protocolului_de_predare_primire_de_la_SC_CARBONIFERA_SA_si_SNC_SA

HCL_20_din_28.02.2018_privind_aprobarea_documentatiei_de_atribuire_a_contractului_de_inchiriere_a_suprafetelor_de_islaz_in_ comuna_Sotanga

HCL_19_din_28.02.2018_privind_aprobarea_PUG_si_RLU_al_comunei_Sotanga

HCL_17_din_28.02.2018_de_aprobare_a_Dispozitiei_Primarului_comunei_Sotanga_66_din_2018_privind_majorarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga

HCL_16_din_30.01.2018_privind_aprobarea_Protocolului_de_cooperare_intre_judetul_Dambovita_prin_CJD_Scoala_Gimnaziala_Speciala_Targoviste_si_comua_Sotanga_in_vederea_sustinerii_financiare_a_transportului

HCL_15_din_30.01.2018_privind_modul_de_intocmire_a_registrului_agricol_in_format_electronic_si_pe_suport_de_hartie

HCL_14_din_30.01.2018_privind_insusirea_Programului_achizitiilor_publice_aferent_anului_2018_actualizat

HCL_13_din_30.01.2018_privind_aprobarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pentru_anul_2018

HCL_12_din_30.01.2018_privind_aprobarea_contului_de_executie_financiar_pe_anul_2017

HCL_11_din_30.01.2018_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_obiectivul_de_investitie_Reparatii_capitale_sistem_de_monitorizare_video_comuna_Sotanga_judetul_Dambovita

HCL_10 din_30.01.2018_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_obiectivul_de_investitie_Modernizare_si_extindere_iluminat_public_in_comuna_Sotanga_judetul_Dambovita. Etapa I Montare aparate de iluminat pe drumurile de interes local in satele Sotanga si Teis, extindere iluminat public pe strada Campulet si drum de legatura intre str. Teiul Doamnei si DJ 712 - str. Calea Targovistei, sat Teis, comuna Sotanga

HCL_9_din_31.01.2018_privind_mentinerea_faciltatilor_fiscale_cu_privire_la_plata_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2018_pentru_persoanele_care_s-au_adresat_cu_cereri_in_anul_2017

HCL_8_din_30.01.2018_privind_aprobarea cotizatiilor datorate de comuna Sotanga structurilor asociative in care este membru, pe anul 2018

HCL_7_din_30.01.2018_privind_scutirea/reducerea_taxei_de_habitat_in_anul_fiscal_2018_a_persoanelor_singure/famililor_care_s-au_adresat_cu_cereri

HCL_6_din_30.01.2018_privind_inchirierea_terenului_in_suprafata_de_1494_mp_din_domeniul_public_al_comunei_Sotanga_categoria_de_folosinta_-_drum_de_exploatatie_situat_in_extravilanul_satului_Teis_la_OMV PETROM SA 

HCL_5_din_30.01.2018_privind_insusirea_Planului_de_paza_al_comunei_Sotanga_pentru_anul_2018

HCL_4_din_30.01.2018_privind_aprobarea_Planului_de_interes_local_ce_se_desfasoara_cu_beneficiarii_de_ajutor_social_in_anul_2018

HCL_3_din_30.01.2018_privind_aprobarea_numarului_de_posturi_de_asistent_al_persoanei_cu_handicap_grav_pentru_anul_2018

HCL_2_din_16.01.2018_privind_predarea_catre_Ministerul_Dezvoltarii_Regionale_Administratiei_Publice_si_Fondurilor_Europene_prin_CNI_SA_a_amplasamentului in vederea realizarii obiectivului de investitie pe baza proiectului tip  "Sala de sport cu tribuna de 180 locuri in comuna Sotanga, str. Constantin Brincoveanu, nr. 296, judetul Dambovita"

HCL_1_din_08.01.2018_privind_acoperirea_definitiva_din_excedentul_bugetului_local_al_comunei_Sotanga

Anul 2017

HCL_149_din_28.12.2017_privind_aprobarea_Programului_cultural_anual

HCL_148_din_28.12.2017_privind_actualizarea_cofinantari_obiectivului_de_investitie_"Extindere_si_modernizare_Scoala_Prof_Ilie_Popescu_comuna_Sotanga_judetul_Dambovita"

HCL_147_din_28.12.2017_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_obiectivul_de_investitie_Extindere_si_modernizare_Scoala_Prof._Ilie_Popescu_comuna_Sotanga_judetul

Dambovita

HCL_146_din_28.12.2017_privind_completarea_HCL_40_din_2017_privind_bugetul_local

HCL_145_din_28.12.2017_privind_aprobarea_retelei_scolare_pe_raza_comunei_Sotanga_pentru_anul_2018-2019

HCL_144_din_21.12.2017_privind_validarea_Dispozitiei_Primarului_comunei_Sotanga_nr._518_din_29.12.2017

HCL_143_din_21.12.2017_privind_scutirea_reducerea_taxei_de_habitat_a_persoanelor_care_sau_adresat_cu_cereri

HCL_141_din_21.12.2017_privind_aprobarea_normativelor_proprii_de_cheltuieli_cu_privire_la_consumul_lunar_de_carburanti_si_convorbiuri_telefonice_aferente_anului_2018

HCL_140_din_21.12.2017_privind_insusirea_listei_mijloacelor_fixe_si_a_obiectelor_de_inventar_casate

HCL_139_din_21.12.2017_privind_insusirea_rezultatului_inventarieri_generale_pentru_anul_2017

HCL_138_din_21.12.2017_privind_insusirea_Strategiei_anuale_de_achizitii_publice_aferenta_anului_2018

HCL_137_din_21.12.2017_privind_actualizarea_cofinantari_obiectivului_de_investitie_"Extindere_retele_canalizare_in_comuna_Sotanga_-_rest_executie"

HCL_136_din_21.11.2017_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_realizarea_obiectivului_de_investitie_"Extindere_retele_canalizarein_comuna_Sotanga_judetul_Dambovita_-_rest_executie"

HCL_135_din_28.12.2017_privnd_executia_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pana_la_data_de_19.12.2017

HCL_134_din 28.11.2017_privind_scutirea_reducerea_taxei_de_habitat_a_persoanelor_famililor_care_s-au_adresat_cu_cereri

HCL_133_din_28.11.2017_privind_completarea inventarului_bunurilor_ce_apartin_domeniului_public_al_comunei_Sotanga

HCL_132_din_28.11.2017_privind_proiectul_retelei_scolare_a_unitatilor_de_invatamant_pe_raza_comunei_Sotanga

HCL_131_din_28.11.2017_privind_Metodologia_de_instruire_si_colectare_a_taxei_de_habitat_cu_destinatie_speciala_de_salubrizare

HCL_130_din_28.11.2017_privind_aprobarea_cotizatiei_la_ADI_RCTDPDS in judetul_Dambovita_pe_anul_2018

HCL_129_din28.11.2017_privind_aprobarea_cuantumului_taxei de habitat_cu_destinatie_speciala_de_salubritate_pentru_anul_2018

HCL_128_din_28.11.2017_privind_stabilirea_impozitelor_si_taxelor_locale_pecum_si_a_taxelor_speciale_pentru_anul_2018

HCL_127_din_28.11.2017_privind_insusirea_Programului_achizitilor_publice_al_comunei_Sotanga

HCL_126_din_28.11.2017_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2017

HCL_125_din_28.11.2017_privind_predarea_catre_M.D.R.A.P.F.E. prin C.N.I._SA_a_amplasamentului_in_vederea_realizari_obiectivului de investitie _"Sala_sport_cu_tribune_de_180_locuri in comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL_124_din_31.10.2017_privind_actualizarea_cofinantari_pentru_obiectivul_de_investitie_"Extindere_si_modernizare_retele_canalizare_in_comuna_Sotanga_judet_Dambovita_-_rest_executie"

HCL_123_din_31.10.2017_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico - economici_pentru_obiectivul_de_investitie_"Extindere_si_modernizare_retele_canalizare_in_comuna_Sotanga_-_rest_executie"

HCL_122_din_31.10.2017_privind_actualizarea_cofinantari_pentru_obiectivul_de_investitie_"Extindere_si_modernizare_Scoala_ gimnaziala_Profesor_Ilie_Popescu_comuna_Sotanga_judet_Dambovita"

HCL_121_din_31.10.2017_privind_actualizarea_indicatorilor tehnicoe conomici_ privind_ obiectivul_ de_investitie_ "Extindere_si_modernizare_Scoala_gimnaziala_Profesor_Ilie_Popescu_comuna_Sotanga_judet_Dambovita"

HCL_120_din_31.10.2017_privind_aprobarea_ameliorari_terenurilor_degradate_aparartinand_Consiliului_Local_Sotanga

HCL_119_din_25.10.2017_privind_reducerea_sau_scutirea_persoanelor_care_sau_adresat_cu_cereri

HCL_118_din_25.10.2017_privind_aprobarea_cofinantari_obiectivului_de_investitie"Reabilitare_si_modernizare_drumuri_locale_in_satele_Sotanga_si_Teis_comuna_Sotanga_judet_Dambovita"

HCL_117_din_25.10.2017_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_obiectivul_de_investitie_"Reabilitare_si_modernizare_drumuri_locale_in_satele_Sotanga_si_Teis_comuna Sotanga_judet_Dambovita"

HCL 116_din_25.10.2017_privind_actualizarea_comisiei_privind_inventarierea_bunurilor_din_domeniul_public_al_comunei_Sotanga

HCL_115_din_25.10.2017_privind_insusirea_Programului_de_achiziti_publice_aferent_anului_2017_actualizat

HCL_114_din_25.10.2017_privind_aprobarea_Cartei_Tablelor-semnalizare_rutiera_indicatoare_si_mijloace_de_semnalizare_rutiera

HCL_113_din 25.10.2017_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2017

HCL_112_din_25.10.2017_privind_executia_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_cele_doua_sectiuni_la_data_de_30.09.2017

HCL_111_din_25.10.2017_privind_validarea_Dispozitiei_primarului_nr._423_din_2017_privind_majorarea_bugetului_local

HCL_110_din_27.09.2017_privind_scutirea_reducerea_taxei_de_habitat_pe_anul_2017_a_persoanelor_famililor_care_s-au_adresat_cu_cereri

HCL_109_din_27.09.2017_privind_aprobarea_prelungirii_Acordului_de_parteneriat_dintre_Consiliul_Local_Sotanga_si_Asociatia_Romana_pentru_Educatie_si_Dezvoltare_avand_ca_obiect_dezvoltarea_de_servici

HCL_108_din_27.09.2017_privind_desemnarea_reprezentantilor_Consiliului_Local_Sotanga_in_Consiliul_de_administratie_al_Scolii_Gimnaziale_Prof._Ilie_Popescu

HCL_107_din_27.09.2017_privind_aprobarea_plantarii_pe_raza_comunei_Sotanga_a_puietilor_care_se_acorda_cu_titlu_gratuit_de_catre_Directia_Silvica_Dambovita

HCL_106_din_27.09.2017_privind_aprobarea_Planului_de_ocupare_a_functiilor_publice_din_cadrul_aparatului_de_specialitate_al_primarului_comunei_Sotanga_pentru_anul_2018

HCL_105_din_27.09.2017_privind_transformarea_unor_functii_publice_vacante_de_executie_din_cadrul_aparatului_de_specialitate_al_Primarului_comunei_Sotanga

HCL_104_din_27.09.2017_privind_insusirea_Acordului_de_parteneriat_dintre_Administratia_Bazinala_de_Apa_Buzau_Ialomita_si_Unitatea_Administrativ_Teritoriala_Sotanga

HCL_103_din_27.09.2017_de_modificare_HCL_53_din_2017

HCL_102_din_27.09.2017_privind_rectificarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2017

HCL_101_din_27.09.2017_privind_modificarea_completarea_inventarului_bunurilor_ce_apartin_domeniului_public_al_comunei_

Sotanga

HCL_100_din_27.09.2017_de_actualizare_HCL_68_din_2017

HCL_99_din_27.09.2017_privind_aprobarea_dezmembrarii_suprafetei_de_11896_mp_teren_intravilan_categoria_de_folosinta_curtii-constructii_punct_Garaj_Catina

HCL_98_din_05.09.2017_privind_aprobarea_rectificarii_prin_radiere_a_inscrierilor_in_Cartea_Funciara_nr._70378

HCL_97_din_05.09.2017_privind_aprobarea_incetarii_Contractului_de_concesiune_nr._1352920.12.2017

HCL_96_din_31.08.2017_privind_insusirea_Programului_actualizat_al_achizitilor_publice_aferent_anului_2017

HCL_95_din_31.08.2017_privind_rectificarea_bugetului_local_al_Comunei_Sotanga_pe_anul_2017

HCL_94_din_31.08.2017_privind_scutirea/reducerea_taxei_de_habitat_pe_anul_2017_a_persoanelor_singure/famililor_care_s-au_adresat_cu_cereri

HCL_93_din_31.08.2017_privind_acceptarea_donatiei_de_carte_din_partea_domnilor_Tanase_Cornel_Constantin_si_Balasa_Gabriel_Cosmin

HCL_92_din_31.08.2017_privind_modificarea_si_completarea_R.O.F._al_Consiliului_Local_Sotanga

HCL_91_din_19.08.2017_privind_prelungirea_termenului_de_ocupare_a_terenurilor_aferente_sondelor_nr._226_Sotanga_si_16_mp_Sotanga

HCL_90_din_19.08.2017_privind_virarile_de_credite_in_cadrul_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2017

HCL_89_din_19.08.2017_privind_validarea_dispozitiei_primarului_comunei_Sotanga_nr._3322017_privind_majorarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2017

HCL_88_din_19.08.2017_privind_implementarea_proiectului_de_investitie_Amenajare_teren_sport_multifunctional_cartier_Golesca_comuna_Sotanga_judet_Dambovita

HCL_87_din_19.08.2017_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_obiectivul_de_investitie_Amenajare_teren_sport_multifunctional_cartier_Goleasca_comuna_Sotanga_judet_

Dambovita

HCL_86_din_26.07.2017_privind_aprobarea_cofinantarii_Proiectului_Regional_de_dezvoltare_a_infrastructurii_de_apa_si_apa_uzata_din_judetul_Dambovita_in_perioada_2014-2020

HCL_85_din_26.07.2017_privind_numirea_persoanei_care_tine_Registrul_de_evidenta_a_datoriei_publice_locale_a_UAT_Comuna_Sotanga_si_Registrul_de_evidenta_a_garantiilor_locale_a_UAT_comuna_Sotanga

HCL_84_din_26.07.2017_prvind_scutirea/reducerea_taxei_de_habitat_pe_anul_2017_a_persoanelor_singure/familiilor_care_

s-au_adresat_cu_cereri

HCL_83_din_26.07.2017_privind_aprobarea_Programului_cultural_Ziua_comunei_Soanga_si_a_cheltuielilor_aferente

HCL_82_din_data_26.07.2017_privind_stabilirea_salariilor_de_baza_si_a_coeficientiilor_aferenti_functiilor_necesare_desfasurarii_activitatii_Primariei_comunei_Sotanga_precum_si_a_indemnizatiei_consilierilor_locali

HCL_81_din_26.07.2017_privind_incheierea_unui_Acord_de_parteneriat_intre_Directia_Generala_de_Asistenta_Sociala_si_ProtectiaCopilului_Dambovita_si_Primaria_comunei_Sotanga

HCL_80_din_26.07.2017_privind_participarea_comunei_Sotanga_in_calitate_de_actionar_la_infiintarea_Societatii_ECOS_Dambovita_SA.pdf

HCL_79_din_26.07.2017_privind_actualizarea_Regulamentului_de_aplicare_a_O.G._nr._21_din_2002_privind_normele_de_gospodarire_comunala_aprobata_prin_Legea_nr._515_din_2002

HCL_78_din_26.07.2017_privind_executia_buetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_cele_doua_sectiuni_la_data_de_30.06.2017

HCL_77_din_29.06.2017_privind_scutirea/reducerea_taxei_de_habitat_pe_anul_2017_a_persoanelor_singure/famililor_care

s-au_adresat_cu_cereri

HCL_76_din_29.06.2017_privind_desemnarea_unui_observator_in_comisia_de_concurs_pentru_ocuparea_functiei_de_director_adjunct_la_Scoala_Gimnaziala_Prof._Ilie_Popescu_Sotanga

HCL_75_din_29.06.2017_de_modofocare_a_HCL_1432016_privind_aprobarea_taxei_de_habitat_cu_destinatie_speciala_de_salubritate_pentru_anul_2017

HCL_74_din_29.06.2017_privind_valodarea_dispozitiei_primarului_comunei_Sotanga_nr._2212017_privind_modificarea_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_pe_anul_2017

HCL_73_din_25.05.2017 privind acordul de principiu in vederea incheieri uni parteneriat cu A.R.E.D. si A.I.D.

HCL_72_din_25.05.2017 privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2017 a persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cereri 

HCL_71_din_25.05.2017 privind insusirea Programului anual al achizitilor publice aferent anului 2017 - actualizat

HCL_70_din_25.05.2017 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Primariei comunei Sotanga

Anexa HCL 70 din 25.05.2017 Regulamentul_de_Organizare_si_Functionare_al_Primariei_Comunei_Sotanga

HCL_69_din_27.04.2017 privind scutirea/reducerea taxei de habitat  pe anul 2017 a persoanelor singure / famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_68_din_27.04.2017 privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre Asociatia EcooAsist si Comuna Sotanga, judetul Dambovita in vederea implementarii initiativei nationale de impadurire pe baza de voluntariat  "Plantam fapte bune in Romania"

HCL_67_din_27.04.2017 privind aprobarea cofinantari Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si de apa uzata in judetul Dambovita, in perioada 2014 - 2020

HCL_66_din_27.04.2017 privind aprobarea plantarii pe raza comunei Sotanga a puietiilor care se acorda gratuit de Directia Silvica Dambovita

HCL_65_din_27.04.2017 privind modificarea regulamentului privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii, ai caror proprietarii au domiciliul, resedinta ori sediul pe raza comunei Sotanga, judetul Dambovita

HCL_64_din_27.04.2017 privind aprobarea modificarii prevederilor Contractului de voluntariat avand ca obiect prestarea de activitati in domeniul situatiilor de urgenta

HCL_63_din_27.04.2017 privind aprobarea Contractului de donatie incheiat intre comuna Sotanga si satul Puhoi, Raionul Ialoveni, Republica Moldova

HCL_62_din_27.04.2017 privind inlocuirea reprezentantului legal al comunei Sotanga in cadrul Asociatiei G.A.L. Valea Ialomitei

HCL_61_din_27.04.2017.privind aprobarea modalitatii de delegare a gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna Sotanga, judetul Dambovita, prin concesionare

HCL_60_din_27.04.2017 privind aprobarea infiintari Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna Sotanga, judetul Dambovita

 HCL_59_din_27.04.2017 privind aprobarea Parteneriatului incheiat intre Comuna Sotanga si Asociatia Interculturala Dambovita - Organizatie majoritar rroma si aprobarea contributiei in vederea organizari concursului "Sahul sportul mintii"

HCL_58_din_27.04.2017 privind aprobarea cotizatiei pe anul 2017 conform Conventiei de Colaborare incheiata cu Crucea Rosie din Romania - Filiala Dambovita 

HCL_57_din_27.04.2017 privind insusirea programului anual al achizitiilor publice aferent anului 2017 actualizat

HCL_56_din_27.04.2017 privind executia bugetului local al comunei Sotanga, pe cele doua sectiuni la data de 31.03.2017

HCL_55_din_14.03.2017 privind actualizarea comisiei speciale pentru inventarierea domeniului public al comunei Sotanga     

 HCL_54_din_14.03.2017 privind aprobarea Programului de activitate al Biblioteci comunale

HCL_55_din_14.03.2017 privind actualizarea comisiei speciale pentru inventarierea domeniului public al comunei Sotanga     

 HCL_54_din_14.03.2017 privind aprobarea Programului de activitate al Biblioteci comunale pe anul 2017

 HCL_53_din_14.03.2017 privind predarea catre MDRAPFE prin Compania Nationala de Investitii SA a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea realizari obiectivului de investitii "Sala de sport cu tribuna de 180 de locuri in sat Sotanga, comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL_52_din_14.03.2017 privind aprobarea cofinantari obiectivului de investitie "Realizare piata publica si piata comerciala traditionala in comuna Sotanga, judet Dambovita

HCL_51_din_14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie "Realizare piata publica si piata comerciala traditionala in comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_50_din_14.03.2017 privind aprobarea cofinantari pentru obiectivul de investitie "Realizare poduri, podete si pasaj suprateran in comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_49_din_14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie "Realizare poduri, podete si pasaj suprateran in comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_48_din_14.03.2017 privind aprobarea cofinantari a obiectivului de investitie  "Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita"

HCL_47_din_14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie "Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita"

HCL_46_din_14.03.2017 privind clasificarea unor drumuri de interes local de pe raza comunei Sotanga in categoria functionala a drumurilor vicinale

HCL_45_din_14.03.2017 privind desemnarea reprezentantului comunei Sotanga in Adunarea Generala a Actionarilor  a SC COMPANIA DE APA Targoviste - Dambovita SA 

HCL_44_din_14.03.2017 privind transformarea unor functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sotanga

HCL_43_din_14.03.2017 privind incheierea Conventiei de colaborare intre Consiliul Local Sotanga si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Dambovita

HCL_42_din_14.03.2017 privind aprobarea normativelor propii de cheltuieli cu privire la consumul lunar de carburanti si a limitelor maxime de cheltuieli lunare pentru convorbirile telefonice aferente anului 2017

HCL_41_din_14.03.2017 privind insusirea Programului anual al achizitiilor publice aferent anului 2017 actualizat

HCL_40_din_14.03.2017  privind aprobarea bugetului local al comunei Sotanga pentru anul 2017

HCL_39_din_28.02.2017 privin scutirea/reducerea taxei de habitatpe anul 2017 a persoanelor singure/ famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_38_din_28.02.2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comuei Sotanga

HCL_37_din_28.02.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sotanga

HCL 36_din_28.02.2017 privind concesionarea suprafetei de 1773 mp , teren situat pe DC 142, Sotanga-Doicesti, comuna Sotanga, judetul Dambovita

HCL_35_din_28.02.2017 privind insusirea contractului de asistenta si reprezentare juridica incheiat cu Societatea Civila Profesionala de Avocati CIOACA-GRIGORESCU si ASOCIATII

HCL 34_din_28.02.2017 privind acordul pentru folosirea terenului aferent sondei 15 mp Laculete in scopul efectuari lucrarilor de abandonare  sondei si redarea terenului in circuitul agricol 

HCL_33_din_28.02.2017 privind imputernicirea primarului comunei Sotanga si a secretarului comunei Sotanga pentru semnarea parteneriatelor si acordurilor de colaborare avand ca obiect derularea de actiuni sociale, culturale, educationale si de sanatate publica la nivelul comunei Sotanga

HCL 32_din_28.02.2017 privind aprobarea cofinantarii pentru realizarea obiectivului de investitie "Realizare si modernizare drumuri locale in satele Sotanga si teis, comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL 31_din_28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru realizarea obiectivului de investitie  "Reabilitare si modernizare drumuri locale in satele Sotanga si Teis, comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL 30_din_28.02.2017 privind aprobarea Temei de proiectare si a devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-economici estimativi pentru realizarea investitiei "Realizare piata publica si piata comerciala traditionala in comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL 29_din_28.02.2017 privind aprobarea Temei de proiectare, a devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-economici estimativi pentru realizarea investitiei "Realizare, poduri podete si pasaj suprateran, in comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL 28_din_28.02.2017 privind aprobarea Temei de proiectare, a devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-economici estimativi pentru realizarea investitiei " Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasare la limita administrativ teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita"  

HCL_27_din_28.02.2017 privind insusirea contractului de asociere nr. 1665/2017 incheiat intre comuna Sotanga si comuna Doicesti avand ca obiect realizarea obiectivului de investitie "Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasare la limita administrativ teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita"

HCL_26_din_31.01.2017 privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2017 a persoanelor/famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_25_din_31.01.2017 privind aprobarea transmiterii, fara plata, a unor bunuri de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, aflate in stare de functionare de la Primaria comunei Sotanga, judetul Dambovita la Primaria satului Puhoi, raionul Ialoveni, Republica Moldova

HCL_24_din_31.01.2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Primaria comunei Sotanga si Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita in vederea implementari proiectului "Modernizarea modalitatilor de culegere, evaluare, analizare si raportare a datelor din Registrul National prin utilizarea tehnologiei informatiei"

HCL_23_din_31.01.2017 privind insusirea contractului de management administrativ-financia incheiat intre Primaria comunei Sotanga si Scoala Gimnaziala "Prof. Ilie Popescu" Sotanga

HCL_22_din_31.01.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie "Lucrari de infrastructura, regularizare si C.E.S. (combaterea eroziuni solului) pe paraie si torenti de interes local, comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL_21_din_31.01.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Amenajare teren sport multifunctional, cartier Goleasca, comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL_20_din_31.01.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Construire Bazin didactic de  inot, in comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL_19_din_31.01.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL_18_din_31.01.2017 privind aprobarea cofinantari pentru obiectivul de investitie "Modernizare si extindere iluminat public in comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_17_din_31.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie "Modernizare si extindere iluminat public in comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_16_din_31.01.2017 privind aprobarea cofinantarii pentru realizarea obiectivului de investitie "Extindere retele de canalizare in comuna Sotanga, judet Dambovita - rest de executie"

HCL_15_din_31.01.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie "Extindere retele canalizare in comuna Sotanga, judet Dambovita - rest de executie"HCL_14_din_31.01.2017.pdf

HCL_14_din_31.01.2017 privind aprobarea cofinantarii pentru realizarea obiectivului de investitie "Lucrari de construire drumuri locale, regularizare si C.E.S. pe paraiele Valceaua lui David, Valceaua secundar si aval DJ  712 in comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL_13_din_31.01.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Lucrari de construire drumuri locale, regularizare si C.E.S. pe paraiele Valceaua lui David, valceaua secundar si aval DJ 712, comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL_12_din_31.01.2017 privind aprobarea cofinantari pentru realizarea obiectivului de investitie "Extindere si modernizare Scoala Gimnaziala Prof. Ilie Popescu, comuna Sotanga, judetul Dambovita

HCL_11_din_31.01.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Extindere si modernizare Scoala gimnaziala Prof. Ilie Popescu, comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_10_din_31.01.2017 privind insusirea Planului de paza al comunei Sotanga pentru anul 2017

HCL_9_din_31.01.2017 privind insusirea contractului de sponsorizare incheiat intre OMV PETROM SA si Comuna Sotanga avand ca obiect amenajarea unui loc de joaca pentru copii, in comuna Sotanga, judetul Dambovita

HCL_8_din_31.01.2017 privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sotanga pentru anul 2017

HCL_7_din_31.01.2017 privind transformarea unor functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sotanga

HCL_6_din_31.01.2017 privind aprobarea planului de actiuni de interes local ce se vor desfasura cu beneficiarii de ajutor social in anul 2017

HCL_5_din_31.01.2017 privind aprobarea numarului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2017

HCL_4_din_31.01.2017 privind insusirea rezultatului inventarierii generale pentru anul 2016 a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute de comuna Sotanga

HCL_3_din_31.01.2017 privind aprobarea contului de executie a exercitiului financiar pe anul 2016

HCL_2_din_05.01.2017_privind_mentiunerea_facilitatilor_fiscale_acordate_la_plata_taxei_de_habitat_pe_anu_2017_pentru_peroanele_care_s-au_adresat_cu_cereri_in_anul_2016

HCL_1_din_05.01.2017_pentru_acoperirea_definitiva_a_deficitului_sectiunii_de_dezvoltare_aferent_anului_2016_din_excedentul_bugetului_local_al_anului_2016

Anul 2016

HCL_147_din_20.12.2016_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_realizarea_obiectivului_Extindere_retele_canalizare_comuna_Sotanga_judetul_Dambovita-rest_executie

HCL_146_din_20.12.2016_privind_aprobarea_Contractului_de_voluntariat_privind_activitati_in_domeniul_situatiilor_de_urgenta

HCL_145_din_20.12.2016_privind_aprobarea_cotizatiei_comunei_Sotanga_la_ADI_RCTDPDS_Dambovita_pe_anul_2017

HCL_144_din_20.12.2016_privind_aprobarea_cotizatiilor_datorate_de_comuna_SOtanga_structurilor_asociative_in_care_este_membru_pe_anul_2017

HCL_143_din_20.12.2016_privind_aprobarea_cuantumul_taxei_de_habitat_cu_destinatie_speciala_de_salubrizare_pentru_anul_2017

HCL_142_din_20.12.2016_privind_aprobarea_scoaterii_din_evidenta_curenta_a_creantelor_fiscale_datorate_de_debitorii_aflati_in_stare_de_insolvabilitate_si_anularea_creantelor_fiscale

HCL_141_din_20.12.2016_privind_aprobarea_Protocolului_de_colaborare_intre_Primaria_comunei_Sotanga_si_Directia_de_Asistenta_Sociala_Targoviste

HCL_140_din_20.12.2016_privind_aprobarea_modalitatii_de_completare_a_registrului_agricol_pentru_invitarea_la_primarie_a_persoanelor_fizice_care_au_obligatia_sa_efectueze_declaratiile

HCL_139_din_20.12.2016_privind_aprobarea_Programului_cultural_pentru_anul_2017

HCL_138_din_20.12.2016_privind_aprobarea_Consiliului_consultativ_al_caminelor_culturale

HCL_137_din_20.12.2016_privind_proiectul_retelei_scolare_a_unitatilor_de_invatamant_de_stat_preuniversitar_pe_raza_comunei_Sotanga_pentru_anul_2017-2018

HCL_136_din_20.12.2016_privind_executia_bugetului_local_al_comunei_SOtanga_pe_cele_doua_sectiuni_la_data_de_20.12.2016.

HCL_135_din_20.12.2016_privind_rectificarea_bugetului_local_pe_anul_2016

HCL_134_din_08.12.2016_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_realizarea_obiectivului_de_investitie_Lucrari_de_infrastructura_regularizare_si_CES_pe_paraiele_Valceaua

HCL_133_din_08.12.2016_privind_aprobarea_studiului_de_oportunitate_a_documentatiei_de_atribuire_si_initierea_procedurii_de_inchiriere_a_suprafetelor_de_islaz_disponibile_pe_raza_UAT_comuna_Sotanga 

HCL_132_din_08.12.2016_privind_insusurea_Strategiei_de_achizitie_publica_aferenta_anului_2017

HCL_131_din_08.12.2016_privind_insusirea_Programului_achizitiilor_publice_aferent_anului_2016_actualizat

HCL_130_din_08.12.2016_privind_rectificarea_bugetului_local_al_UAT_Comuna_SOtanga_pe_anul_2016

HCL_129_din_24.11.2016_privind_actualizarea_Programului_anual_al_achizitiilor_publice_aferent_anului_2016

HCL_128_din_24.11.2016_privind_insusirea_contractului_de_sponsorizare_avand_ca_obiect_acordarea_sub_formna_gratuita_a_4000_buc_puieti_forestieri

HCL127_din_24.11.2016_privind_incheierea_unui_contract_de_comodat_a_cabinetului_medical_din_cadrul_Dispensarului_cartier_Goleasca_comuna_Sotanga_judet_Dambovita

HCL126_din_24.11.2016_privind_insusirea_procedurii_de_achizitie_directa_a_produselorserviciilorlucrarilor_efectuate_in_baza_Legi_nr._98_din_2016_privind_achizitiile_publice

HCL_125_din_24.11.2016_privind_actualizarea_Regulamentului_de_Organizare_si_Functionare_al_Primariei_comunei_Sotanga

HCL124_din_24.11.2016_privind_modificarea_Planului_de_ocupare_a_functiilor_publice_din_cadrul_aparatului_de_specialitate_al_primarului_comunei_Sotanga_pentru_anul_2016

HCL123_din_24.11.2016_privind_acordul_de_parteneriat_cu_ARRD_pentru_implementarea_proiectului_Oscoala_prietenoasa_in_comunitate_propus_pentru_finantare_prin_POCU_2014-2020

HCL_122_din_24.11.2016_privind_actualizarea_indicatorilor_tehnico-economici_ai_obiectivului_de_investitie_Modernizare_drumuri_de_exploatare_agricola_in_comuna_Sotanga

HCL_121_din_24.11.2016_actualizarea_indicatorilor pentru obiectivul de investitie  "Extindere si modernizare Scoala Profesor Ilie Popescu, comuna Sotanga, judeul Dambovita"

HCL_nr._120_din_24.11.2016_privind_aprobarea_indicatorilor_tehnico-economici_pentru_obiectivul_de_investitie_Construire_Bazin_didactic_de_inot_comuna_Sotanga_judet_Dambovita

HCL_nr._119_din_24.11.2016_privind_stabilirea_impozitelor_si_taxelor_locale_precum_si_a_taxelor_speciale_pentru_anul_2017

HCL_118 din 27.10.2016 privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2016 a persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_117 din 27.10.2016 privind aprobarea zonelor de pe raza comunei Sotanga unde se vor planta puieti forestieri in cadrul unui program de impadurire

HCL_116 din 27.10.2016 privind aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei R.C.T.D.P.D.S. in judetul Dambovita"

HCL_115 din 27.10.2016 privind aprobarea asocierii si a contractului cadru de asociere a comunei Sotanga, cucomuna Doicesti, judetul Dambovita pentru realizarea investitiei "Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administativ teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita "

HCL_114 din 27.10.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a valori de inventar a obiectivului de investitie "Modernizare si reabilitare drumuri locale in sat Sotanga, comuna Sotang, L- 3,121 km"

HCL_113_din_27.10.2016 privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestora

HCL_112 din 27.10.2016 privind executia bugetului local al UAT comuna SOtanga pe cele doua sectiuni la data de 30.09.2016

HCL_111 din 27.10.2016 privind actualizarea Programului anual al achizitilor publice aferent anului 2016

HCL_110 din 27.10.2016 privind virarea unor credite in cadrul bugetului local aferent anului 2016 si actualizarea programului anual de investitii pe anul 2016

HCL_109 din 27.10.2016 privind validarea dispozitiei primarului comunei Sotanga nr. 499/2016 privind modificarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2016

HCL_108 din 29.09.2016 privind stabilirea institutilor/locurilor si tipurilor de activitati de munca neremunerata in folosul comunitatii ce pot fi desfasurate de catre persoanele condamnate in baza dispozitiei noului Cod Penal

HCL_107_din_29.09.2016 privind aprobarea Intelegerii de cooperare intre Comuna Sotanga, judetul Dambovita din Romania si satul Puhoi, Raionul Ialoveni din Republica Moldova

HCL_106_din_29.09.2016 privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2016 a persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_105_din_29.09.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017

HCL_104_din_29.09.2016 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sotanga 

HCL_103_din_29.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Sotanga in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale "Prof. Ilie Popescu" 

HCL_102_din_29.09.2016 privind desemnarea unui consilier local in comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct la Scoala Gimnaziala "Prof. Ilie Popescu" Sotanga

HCL_101_din_29.09.2016 privind actualizarea prin act aditional a Protocolului de predare-primire a imobilelor aflate in administrarea unitatilor scolare

HCL_100_din_29.09.2016 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat intre Primaria Comunei Sotanga, judetul Dambovita si SC AMIVET IMPEX SRL

HCL_99_din_29.09.2016 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Sotanga

HCL_98_din_29.09.2016 din 29.06.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali si a devizului actualizat pentru obiectivul de investitie "Reabilitare si modernizare Scoala clasele I-VIII Teis, corp A si corp B, omuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_95_din_29.09.2016 privind actualizarea Programului anual al achizitilor publice aferent anului 2016

HCL_94_din_29.09.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HCL_93 din 31.08.2016 privind acordarea scutirii la plata impozitului pe cladiri cu destinatie de locuinta realizate in conditiile Legii locuintei nr.114/1996 si ale O.G. nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte si aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a acesteia

HCL_92 din 31.08.2016 privind acordarea scutirii la plata impozitului pentru cladirea folosita ca domiciliu si a impozitului pe terenul aferent cladirii de domiciliu, persoanelor care au primit titlul de "Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989" conform Legii nr. 341/2004 si aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a acesteia

HCL_91 din 31.08.2016 privind intentia de a dobandi prin vanzare-cumparare constructia cu destinatia magazin alimentar situata pe terenul in suprafata de 40 mp concesionat de catre SC PRIMEX SRL Sotanga

HCL_90 din 31.08.2016 privind rectificarea bugetului local al UAT Comuna Sotanga pe anul 2016

HCL_89 din 31.08.2016 privind acceptarea donatiei de echipamente din partea Fundatiei Copiii Nostri

HCL_89 din 31.08.2016 privind acceptarea donatiei de echipamente din partea Fundatiei Copiii Nostri

HCL_88 din 31.08.2016 privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2016 a persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_87 din 31.08.2016 privind actuallizarea Programului anual al achizitilor publice aferent anului 2016

HCL_86 din 31.08.2016 privind validarea dispozitiei primarului comunei Sotanga nr. 391/2016 privind majorarea bugetului local pe anul 2016

HCL_85 din 31.08.2016 privind acceptarea donatiei de bunuri proprietate personala din partea familiei Beatrice Abo- Mehfothkal si Menthkal Abo- Mehfoth

HCL_84 din 31.08.2016 privind acceptarea donatiei de carte din partea doamnei Nedelcu Maria

HCL_83 din 09.08.2016 privind modificare HCL nr. 94/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor, precum si a taxelor speciale, pe anul 2016

HCL_82 din 09.08.2016 privind rectificarea bugetului local al UAT comuna Sotanga pe anul 2016

HCL_81 din 09.08.2016 privind participarea UAT comuna Sotanga la majorarea capitalului social al SC COMPANIA DE APA Targoviste Dambovita SA 

HCL_80 din 09.08.2016 privind insusirea protocolului incheiat cu Asociatia agro-zootehnica "Fagetu" 

HCL_79 din 09.08.2016 privind cofinantare pentru realizarea obiectivului de investitie Extindere si modernizare_Scoala gimnaziala  Prof._Ilie_Popescu, comuna Sotanga, judet Dambovita 

HCL_78 din 09.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie_"Extindere si modernizare Scoala gimnaziala Prof._Ilie_Popescu, comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_77 din 14.07.2016  privind  aprobarea intelegerii de cooperare intre unitatea administrativ teritoriala comuna Sotanga, judetul Dambovita si unitatea administrativ teritoriala satul Puhoi, raionul ialoveni, Republica Moldova

HCL_76 din 14.07.2016 privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT comuna Sotanga in AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara R.C.T.D.P.D.S. in judetul Dambovita

HCL_75 din 14.07.2016 privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2016 a persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_74 din 14.07.2016 privind acordul asupra inchirierii suprafetei de 1000 mp in cadrul contractului de concesiune nr. 14607/22.12.2011 

HCL_73 din 14.07.2016 privind actualizarea Programului anual al ahizitilor publice aferent anului 2016 

HCL_72 din 14.07.2016  privind aprobarea Programului cultural "Ziua comunei Sotanga" si a cheltuielilor aferente

HCL_71 din 14.07.2016 privind virarile de credite in cadrul bugetului local pe anul 2016

HCL_70 din 14.07.2016 privind executia bugetului local al UAT comuna Sotanga pe cele doua sectiuni la data de 30.06.2016

HCL_69 din 14.07.2016 privind rectificarea bugetului local al UAT comuna Sotanga, pe anul 2016

HCL_68 din 14.07.2016 privind desemnarea reprezentantului unitatii administrativ teritoriale comuna Sotanga in Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania

HCL_67 din 14.07.2016 privind desemnarea reprezentantului unitatii administrativ teritoriale comuna Sotanga in Adunarea Generala a Asociatiei GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA "VALEA IALOMITEI"

HCL_66 din 14.07.2016 privind desemnarea reprezentantului unitatii administativ teritoriale comuna Sotanga in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA DAMBOVITA"

HCL_65 din 14.07.2016 privind desemnarea reprezentantului unitatii administrativ teritoriale comuna Sotanga in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "CIVITAS TARGOVISTE"

HCL_64 din 14.07.201 privind desemnarea reprezentantului unitatii administrativ teritoriale comuna Sotanga in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita"

HCL_63 din 14.07.2016 privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Sotanga

HCL_62 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sotanga

HCL_61 din 24.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Sotanga

HCL_60 din 26.05.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului de 49 mp aflat in domeniul public al comunei Sotanga catre Administratia Nationala ''Apele Romane" S.G.A. Dambvita

HCL 59 din 26.05.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului '' Extindere retea apa potabila strada Glodului, comuna Sotanga"

HCL  58 din 26.05.2016 privind aprobarea actualizarii cofinantarii pentru investitia "Reabilitare si modernizare drumuri locale in satele Sotanga si Teis, comuna Sotanga, judetul Dambovita''

HCL_57 din 26.05.2016 privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2016 a persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_56 din 26.05.2016 privind trecerea bunului "Teren polivalent descoperit din domeniul public in domeniul privat al comunei Sotanga, in vederea desfintarii

HCL_55 din 26.05.2016 privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Sotanga

HCL_54 din 26.05.2016 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale apartului de specialitate al Primarului comunei Sotanga

HCL_53 din 26.05.2016 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei ''Reabilitare si modernizare drumuri locale in satele Sotanga si Teis, comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL_52 din 26.05.2016 privind validarea dispozitiei prmarului comunei Sotanga nr. 242/2016 privind majorarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2016

HCL_51 din 26.04.2016 privind insusirea contractului de sponsorizare nr. 5959/2016 avand ca obiect acordarea sub forma gratuita a cantitatii de 5500 buc puieti forestieri

HCL_50 din 26.04.2016 privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2016 a persoanelor singure/familiilor care s-au adresat cu cereri

HCL_49 din 26.04.2016 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sotanga 

HCL_48 din 26.04.2016 privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016

HCL_47 din 26.04.2016 privind insusirea Parteneriatului incheiat intre Comuna Sotanga si Asociatia Interculturala Dambovita - Organizatie majoritar rroma si aprobarea contributiei in vederea organizarii concursului ''Sahul sportul mintii'' 

HCL_46 din 26.04.2016 privind actualizarea Programului anual al achizitiilor publice aferent anului 2016

HCL_45 din 26.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali pentru obiectivul de investitie '' Reabilitare si modernizare drum de legatura intre strada Teiul Doamnei si DJ 712 - strada Calea Targovistei, sat Teis, comuna Sotanga, judet Dambovita

HCL_44 din 26.04.2016 privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ''Baza sportiva tip II, comuna Sotanga, judet Dambovita ''

HCL_43 din 26.04.2016 privind executia bugetului local al UAT comuna Sotanga pe cele doua sectiuni, la data de 31.03.2016

HCL_42 din 26.04.2016 privind rectificarea bugetului local al UAT comuna SOtanga pe anul 2016 

HCL_41 din 26.04.2016 privind validarea dispozitiei primarului comunei Sotanga nr. 213/2016 privind modificarea bugetului local al comunei Sotanga pe anul 2016

HCL_40 din 31.03.2016 privind aprobarea contractarii serviciilor de asistenta si repreentare juridica pentru anul 2016

HCL_39 din 31.03.2016 privind aprobarea plantarii pe raza comunei Sotanga a puietilor acordati cu titlu gratuit de catre Directia Silvica Dambovita

HCL_38 din 31.03.2016 privind aprobarea incheierii unui contract de sponsorizare in vederea executarii reparatiilor la cabinetul medical veterinar sat Teis, comuna Sotanga

HCL 37 din 31.03.2016 privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2016 a persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_36 din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului ''Extindere retea apa potabila strada Glodului, comuna Sotanga''

HCL_35 din 31.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ''Extindere si modernizare Scoala gimnaziala  ''Prof. Ilie Popescu'', amenajare baza sportiva scolara si construire bazin didactic de inot, comuna Sotanga, judet Dambovita

HCL_34 din 31.03.2016 privind insusirea Procesului verbal de predare primire a extinderii retelei de canalizare, incheiat intre comuna Sotanga si SC COMPANIA DE APA Targoviste Dambovita

HCL_33 din 31.03.2016 privind aprobarea initiativei de cooperare intre unitatea administrativ teritoriala comuna Sotanga, judetul Dambovita si unitatea administrativ teritoriala satul Puhoi, raionul Ialoveni, Republica Moldova

HCL_32 din 31.03.2016 privind mdificarea si completarea HCL nr. 94/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale speciale, pentru anul 2016

HCL_31 din 31.03.2016 privind aprobarea listei cu beneficiarii de facilitati fiscale prin anularea in cota de 73,3% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor principale datorate bugetului local, in baza prevederilor H.C.L. nr. 107/25.11.2015

HCL_30 din 31.03.2016 privind actualizarea componentei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Sotanga, judetul Dambovita si acordarea de facilitati fiscale personalului incadrat voluntar

HCL_29 din 26.02.2016_privind_scutirearducerea_taxei_de_habitat_pe_anul_2016_a_persoanelor_singurefamiliilor_care_s-au_adresat_cu_cereri

HCL_28 din 26.02.2016 privind aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma de tichete sociale, in vederea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorabile

HCL_27 din 26.02.2016 privind insusirea listelor mijloacelor fixe si obiectelor de inventar casate

HCL_26 din 26.01.2016 privind aprobarea Programului anual de activitate al biblioteci comunale pe anul 2016

HCL_25 din 26.01.2016 privind rectificarea bugetului local al UAT comuna SOtanga, pe anul 2016

HCL_24 din 26.02.2016 privind aprobarea concesionarii terenului situat in punctul ''Centru Civic" str. Minerului, comuna Sotanga, judet Dambovita

HCL_23 din 26.02.2016 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si initierea procedurii de inchiriere a suprafetelor de islaz disponibile pe raza U.A.T. comuna Sotanga

HCL_22 din 26.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali pentru obiectivul de investitie ''Consolidare si modernizare Scoala nr. 2, comuna Sotanga,judet Dambovita''

 HCL_21 din 26.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici finali pentru obiectivul de investitie ''Modernizare si reabilitare drumuri locale, sat Sotana, comuna Sotanga L- 3,121 km"

HCL_20_din_28.01.2016 privind mandatarea speciala a reprezentantului UAT comuna Sotanga in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ''APA Dambovita''

HCL_18 din 28.01.2016 privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul de investitie ''Reabilitare si modernizare drum de legatura intre strada Teiul Doamnei si DJ 712 - strada Calea Targovistei, sat Teis, comuna Sotanga, judet Dambovita

HCL din 17.28.01.2016 privind aprobarea cofinantarii pentru realizarea obiectivului de investitie ''Reabilitare si modernizare Scoala clasele I-VIII Teis, corp A si corp B, comuna Sotanga, judet Dambovita - continuare lucrari corp A

HCL_16 din 28.01.2016 privind scutirea/reducerea taxei de habitat pe anul 2016 a persoanelor singure/famililor care s-au adresat cu cereri

HCL_15 din 28.01.2016 privind aprobarea asocierii UAT comuna Sotanga cu alte unitati administativ-teritoriale in vederea elaborarii, implementarii si monitorizarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana  (S.I.D.U.) la nivelul Municipiului Targoviste si zonei functionale urbane pentru accesarea unor proiecte prin Axa prioritara 4 ''Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile'' a Programului Operational Regional 2014-2020

HCL_14 din 28.01.2016 privind insusirea Planului de paza al comunei Sotanga pentru anul 2016

HCL_13 din 28.01.2016 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local ce se vor desfasura cu beneficiarii de ajutor social in anul 2016

HCL_12 din 28.01.2016 privind aprobarea numarului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2016

HCL_11 din 28.01.2016 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar aferent anului 2015, ca sursa de finantare pentru finalizarea investitiilor cuprinse in cadrul sectiunii de dezvoltare a bugetului local al UAT comuna Sotanga, pentru anul 2016

HCL_10 din 28.01.2016 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru folosinta gratuita a Cabinetului stomatologic si a spatiilor comune din cadrul Dispensarului cartier Goleasca, comuna Sotanga, judet Dambovita

HCL_9 din 28.01.2016 privind insusirea inventarului bunurilor din domeniul public si privat al comunei Sotanga supuse inventarieri

HCL_8 din 28.01.2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al UAT Comuna Sotanga pe anul 2015 

HCL_7 din 28.01.2016  privind actualizarea Programului anual al achizitiilor publice aferent anului 2016

HCL_6 din 28.01.2016 privind aprobarea a bugetului local al UAT comuna Sotanga pe anul 2016 

HCL_5 din 28.01.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Sotanga, judetul Dambovita"

HCL_4 din 28.01.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modenizare drumuri locale, satele Sotanga si Teis, comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_3 din 28.01.2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare drumuri locale, satele Sotanga si Teis, comuna Sotanga, judet Dambovita"

HCL_2 din 28.01.2016. privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ''Reabilitare si modernizare Scoala clasele I-VIII Teis, corp A si corp B, comuna Sotanga, judet Dambovita - continuare lucrari corp A"

HCL 1 din 07.01.2016 pentru acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comuei Sotanga a deficitului sectiunii de dezvoltare aferent anului 2015

hsdsdghh

Ultimele noutati

 Execuție lucrări - Construire pod peste râul Ialomița și drum de racordare amplasate la limita administrativ teritorială a comunelor Șotânga și Doicești, județul Dâmbovița

26-05-2021

Execuție lucrări - Construire pod peste râul Ialomița și drum de racordare amplasate la limita administrativ teritorială a comunelor Șotânga și Doicești, județul Dâmbovița

Citeste articol
ANUNȚ- Compania de apa Targoviste Dambovita SA

18-05-2021

ANUNȚ- Compania de apa Targoviste Dambovita SA

Citeste articol
ANUNȚ - VACCINARE FĂRĂ PROGRAMARE

13-05-2021

ANUNȚ - VACCINARE FĂRĂ PROGRAMARE

Citeste articol
Anunț Administrația bazinala de apă Buzău - Ialomița

12-05-2021

Anunț Administrația bazinala de apă Buzău - Ialomița

Citeste articol

Curs valutar

EUR

1 euro

4.4369 Ron

USD

1 dolar

3.1853

CHF

1 franc elvetian

3.5015 Ron

GBP

1 lira sterlina

3.5015 Ron

Vremea

icon vreme

Vineri/12.02.2016

6°C-22°C

Umiditate:

0%

Precipitatii:

45%

Vant:

50km/h

Informatii utile

Raport privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Sotanga in anul 2014

descarca pdf

Strategia de dezvoltare locala Sotanga 2014-2020

descarca pdf
copyright © primaria comunei sotanga 2016