Dispozitii de primar

2020

Dispozitie_nr. 118_din_02.04.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Sotanga

Dispozitie_nr._115_din_16.04.2020 privind completarea Dispozitiei Primarului comunei Sotanga nr. 94/2020 privind stabilirea masurilor pentru organizarea activitatii Primariei comunei Sotanga pe durata starii de urgenta

Dispozitie nr._104_din_23.03.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Sotanga

Dispozitie nr. 94_din_17.03.2020 privind stabilirea pentru organizarea activitatii Primariei comunei Sotanga pe durata starii de urgenta

Dispozitie_nr. 60_din_06.02.2020_privind_convocarea Consiliului local al comunei  Sotanga

Dispozitie_nr. 34_din_22.01.2020_privind_convocarea_Consiliului_local_al_comunei_Sotanga

Dispozitie nr. 1_din_06.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Sotanga 

2019

Dispozitie_nr._364_din_31.12.2019 privind actualizarea structurii Unitatii locale de Sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor

Dispozitie_nr._362_din_31.12.2019 privind efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie ''Extindere si modernizare Scoala gimnaziala prof. Ilie Popescu, comuna Sotanga, judetul Dambovita''  Obiectivul nr.1 - '' Extindere si modernizare''

Dispozitie_nr._357_din_23.12.2019 privind recuperarea zilelor de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020, stabilite ca zile libere

Dispozitie_nr. 349_din_12.12.2019_privind_convocarea_Consiliului_local_al_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._348_din_12.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

Dispozitie_nr._347_din_09.12.2019 privind actualizarea echipei de implementare a proiectului ''Inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara pe teritoriul administrativ al comunei Sotanga''

Dispozitie_nr._345_din_03.12.2019 privind virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar al bugetului local pe anul 2019 

Dispozitie_nr._330_din_27.11.2019 privind actualizarea Comisiei pentru probleme de aparare

Dispozitie_nr._327_din_22.11.2019 privind numirea lucratorului desemnat cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sotanga

Dispozitie_nr. 323_din_21.11.2019_privind_convocarea_Consiliului_local_al_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._313_din_07.11.2019 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii pentru anul 2019

Dispozitie_nr._311_din_05.11.2019 privind constituirea Comisiei pentru identificarea, evaluarea si stabilizarea starii tehnice/de fapt a cladirilo/ terenurilor neingrijite si nelucrate timp de 2 ani consecutivi, situate in comuna Sotanga

Dispozitie_nr._287_din_24.10.2019_privind_convocarea_Consiliului_local_al_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._278_din_18.10.2019_privind_actualizarea_comisiei_de_selectionare_a_documentelor_intocmite_si_detinute_de_autoritatile   locale_Sotanga

Dispozitie_nr._277_din_18.10.2019_privind_stabilirea_gestiunilor_la_nivelul_Primariei_comunei_Sotanga_si_numirea_persoanelor_responsabile_cu_gestionarea_acestora

Dispozitie_nr. 275_din_15.10.2019_privind_constituirea_comisiei_de_receptie_la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie ''Amenajare teren de sport multifunctional, cartier Goleasca, comuna Sotanga, judet Dambovita'' 

Dispozitie_nr._253_din_23.09.2019_privind_constituirea_comisiei_de_receptie_pentru_receptionarea_echipamentelor_si_serviciilor conexe ce urmeaza a se livra catre U.A.T. Sotanga in cadrul Proiectui '' Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti''

Dispozitie nr._250_din_23.09.2019_privind_stabilirea_locurilor_speciale_de_afisaj_electoral_pentru_alegerea_Presedintelui_Romaniei in anul 2019

Dispozitie_nr._249_din_20.09.2019_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._244_din_13.09.2019_privind_stabilirea_unor_masuri_in_activitatea_comisiei_locale_de_fond_funciar_si_a_

compartimentului_agricol_si_cadastru

Dispozitie_nr._242_din_13.09.2019_prind_desemnarea_reprezentantului_Primariei_comunei_Sotanga_in_Consiliul_de_administratie_al_Scolii_Gimnaziale_''Prof._Ilie_Popescu''_Sotanga

Dispozitie_nr._237_din_06.09.2019_privind_actualizarea_Comisiei_de_monitorizare_la_nivelul_Primariei_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._236_din_06.09.2019_privind_verificarea_de_catre_salariatii_cu_atributii_de_control din cadrul compartimentului urbanism amenajarea teritorilului si protectia mediului din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sotanga, in perioada 10 septembrie - 25 septembrie 2019, a modului in care se respecta disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructiipdf

Dispozitie_nr._231_din_02.09.2019_privind_majorarea_bugetului_local_pe_anul_2019

Dispozitie_nr._226_din_19.07.2018_privind_actualizarea_comisiei_de_receptie_finala_a_lucrarilor_la_obiectivul_''Modernizare_drumuri_de_exploatare_agricola_in_comuna_Sotanga_judet_Dambovita''

Dispozitie_nr._225_din_21.08.2019_privind_organizarea_concursului_pentru_promovarea_in_grad_profesional_a_functionarilor_publici_ din_cadrul_aparatului_de_specialitate_al_primarului_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._224_din_21.08.2019_privind_convocarea_Consiliului_Local_al_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._223_din_19.08.2019_privind_constituirea_comisiei_de_evaluare_si_selectie_a_cererilor_de_sprijin_financiar_de_la_bugetul_local_al_comunei_Sotanga_pentru_unitatile_de_cult apartinand cultelor religioase de pe raza comunei Sotanga

Dispozitie_nr._222_din_19.08.2019_privind_organizarea_concursului_pentru_ocuparea_posturilor_contractuale_de_executie_vacante_din_cadrul_aparatului_de_specialitate al primarului comunei Sotanga

Dispozitie_nr._212_din_06.08.2019_privind_recuperarea_zilei_de_16_august_2019_stabilita_ca_zi_libera

Dispozitie_nr._211_din_06.08.2019_privind_constituirea_comisiei_de_receptie_la_terminarea_lucrarilor_executate_de_Primaria_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._208_din_02.08.2019_privind_constituirea_comisiei_de_receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie ''Reabilitare si modernizare drumuri locale in satele Sotanga si Teis, comuna Sotanga, judet Dambovita''

Dispozitie_nr._194_din_29.07.2019_privind_desemnarea_persoanei_responsabile_din_cadrul_SPAS_Sotanga_pentru_realizarea_obligatiilor_ce_revin_autoritatii_locale_in_prevenirea_si_interventia_in_cazurile_de_copii

Dispozitie_nr._193_din_25.07.2019_privind_convocarea_Consiliului_local_al_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._183_din_02.07.2019_privind_desemnarea_responsabilului_cu_riscurile

Dispozitie_nr._160_din_20.06.2019_privind_convocarea_Consiliului_LocalSotanga_in_sedinta_ordina_publica_in_data_de_27.06.2019

Dispozitie_nr._144_din_23.05.2019_privind_constituirea_comisiei_de_evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect Furnizare si instalare echipamente de iluminat stradal pentru obiectivul de investitie ''Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita'' 

Dispozitie_nr._129_din_23.05.2019_privind_majorarea_bugetului_local pe anul 2019

Dispozitie_nr. 127_din_22.05.2019_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._117 din 03.05.2019 privind actuializarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanta pentru salariatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sotanga

Dispozitie_nr._116_din_02.05.2019_privind_receptia_finala_a_lucrarilor_la_obiectivul_''Lucrari_complementare_Baza_sportiva_tip_II_obiect_2_-_Teren_sport_iarba_si_obiect_3_-_Loc_joaca_amenajare_lac_si completare imprejmuire''

Dispozitie_nr._115_din_25.04.2019_privind_aprobarea_Codului_Etic_si_de_Integritate_al_Primariei_Comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._111_din_24.04.2019_privind_actualizarea_comisiei_pentru_urmarirea_indeplinirii_obligatiilor_contractuale_din_contractele_de_concesiune/comodat/inchiriere_a_bunurilor_din domeniul public si privat al comunei Sotanga

Dispozitie_nr._110_din_24.04.2019_privind_delimitarea_si_numerotarea_sectiilor_de_votare_din_comuna_Sotanga_judetul_Dambovita_in_vederea_organizarii_si_desfasurarii_alegerilor_pentru_membrii_din_Romania_in_Parlamentul European din 26 mai 2019

Dispozitie_nr._99_din_18.04.2019_privind_stabilirea_locurilor_speciale_de_afisaj_electoral_pentru_alegerea_membrilor_din_Romania_in_Parlamentul_European_in_anul_2019

Dispozitie_nr._98_din_18.04.2019_privind_organizarea_concursului_pentru_ocuparea_posturilor_contractuale_de_executie_vacante_din_cadrul_aparatului_de_specialitate_al_primarului_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._90_din_09.04.2019_privind_recuperarea_zilei_de_30_aprilie_2019,_stabilita_ca_zi_libera

Dispozitie_nr._84_din_04.04.2019_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga_in_sedinta_ordinara_publica_in_data_de_11.04.2019

Dispozitie_nr._83_din_29.03.2019_privind_constituirea_comisiei_de_evaluare a ofertelor pentru atribuirea prin procedura de licitatie deschisa a contractului de inchiriere a suprafetei de 202,63 ha teren extravilan, categoria de folosinta pasune

Dispozitie_nr._76_din_21.03.2019_privind_desemnarea_responsabilului_cu_protectia_datelor_cu_caracter_personal

Dispozitie_nr._75_din_21.03.2019_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga_in_sedinta_ordinara_publica_in_data_de_28.03.2019

Dispozitie_nr._71_din_19.03.2019_privind_constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica  avand ca obiect Furnizarea de dotari pentru obiectivul de investitie ''Extindere si modernizare Scoala gimnaziala Profesor Ilie Popescu, comuna Sotanga, judetul Dambovita''

Dispozitie_nr._41_din_14.02.2019_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga_in_sedinta_ordinara_publica_in_data_de_21.02.2019

Dispozitie_nr._37_din_01.02.2019_privind_desemnarea_persoanei_responsabila_cu_ducerea_la_indeplinire_a_principalelor_atributii_in_

materia_achizitiilor_publice

Dispozitie_nr._36_din_01.02.2019_privind_desemnarea_responsabilului_cu_protectia_datelor_cu_caracter_personal

Dispozitie_nr._28_din_30.01.2019_privind_construirea_comisiei_de_analiza_a_reclamatiilor_administrative_ale_persoanelor_vizand_ incalcarea_dreptului_de_acces_la_informatiile_de_interes_public

Dispozitie_nr._25_din_23.01.2019_privind_actualizarea_comisiei_paritare_din_cadrul_Primariei_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._23_din_23.01.2019_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga_in_sedinta_ordinara_publica_in_data_de_30.01.2019

Dispozitie_nr._22_din_23.01.2019_privind_actualizarea_comisiei_de_disciplina_din_cadrul_Primariei_Comunei_Sotanga.

Dispozitie_nr._13_din_15.01.2019_privind_actualizarea_Comisiei_de_monitorizare_la_nivelul_Primariei_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._11_din_07.01.2019_privind_acoperirea_definitiva_a_deficitului_sectiunii_de_dezvoltare_aferent_anului_2018_din_excedentul_bugetului_local_al_comunei_Sotanga_aferent_anului_2018

 

 

2018

Dispozitie_nr._412_din_19.12.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._406_din_14.12.2018_privind_desemnarea_salariatiilor din compartimentul agricol si cadastru al Primariei comunei Sotanga care acorda sprijin Comisiei de receptie a documentelor tehnice ale cadastrului in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara

Dispozitie_nr. 405_din_14.12.2018_privind_majorarea_bugetului_local_pe_anul_2018.pdf

Dispozitie_nr._404_din_13.12.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr.400_din_10.12.2018_privind_constituirea_comisiei_de_receptie_la_terminarea_lucrarilor_la_obiectivul_de_investitie_Reparatii_capitale_Sistem_monitorizare_video_comuna_Sotanga_judet_Dambovita

Dispozitie_nr._370_din_20.11.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._354_din_09.11.2018_privind_constituirea_comisiei_de_receptie_finala_a_lucrarilor_la_obiectivul_de_investitie_Realizare_imprejmuire_si_sistematizare_verticala_incinta_Cabinet_Medical_Veterinar_sat_Teis_comuna Sotanga

Dispozitie_nr._350_din_05.11.2018_privind_majorarea_bugetului_local_pe_anul_2018

Dispozitie_nr._336_din_30.10.2018_privind_organizarea_si_efectuarea_inventarierii_elementelor_de_natura_activelor_datoriilor_si_capitalulilor_proprii_pentru_anul_2018

Dispozitie_nr._333_din_24.10.2018_privind_constituirea_comisiei_de_receptie_la_terminarea_lucrarilor_la_obiectivul_de_investitie_Lucrari_de_decolmatare_si_intretinere_albie_parau_Valceaua

Dispozitie_nr._332_din_24.10.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local Sotanga

Dispozitie_nr._320_din_03.10.2018_privind_constituirea_comisiei_pentru_verificarea_cheltuielilor_efectuate_in_cadrul_contractului_de_lucrari_nr._10011_din_11.08.2015

Dispozitie_nr._319_din_01.10.2018_privind_constituirea_comisiei_de_receptie_finala_a_lucrarilor_la_obiectivul_de_investitie_Reparatii_curente_cabinet_veterinar_sat_Teis_comuna_Sotanga

Dispozitie_nr._318_din_01.10.2018_privind_constituirea_comisiei_de_receptie_finala_a_lucrarilor_la_obiectivul_de_investitie_Baza_sportiva_tip_II_sat_Teis_comuna_Sotanga_judetul_Dambovita

Dispozitie_nr._311_din_28.09.2018_privind_constituirea_comisiei_de_receptie_finala_a_lucrarilor_la_obiectivul_de_investitie_Construire_dispensar_cartie_Goleasca_comuna_Sotanga_judetul_Dambovita

Dispozitie_nr._310_din_24.09.2018_privind_delimitarea_si_numerotarea_sectiilor_de_votare_din_comuna_Sotanga_judetul_Dambovita_in_vederea_organizarii_si_desfasurarii_referendului_national_pentru_revizuirea_Constitutiei_din 6 si 7 octombrie 2018

Dispozitie_nr._305_din19.09.2018_privind_stabilirea_locurilor_speciale_de_afisaj_electoral_pentru_referendumul_national_pentru_revizuirea_Constitutiei_din_6_si_7_octombrie_2018

Dispozitie_nr._304_din_19.09.2018 privind convocarea Consiliului Local Sotanga

Dispozitie_nr._303_din_18.09.2018_privind_majorarea_bugetului_local_pe_anul_2018

Dispozitie_nr._297_din_13.09.2018_privind_desemnarea_reprezentantului_Primarului_comunei_Sotanga_in_Consiliul_de_administratie_al_Scolii_Gimnaziale_Profesor_Ilie_Popescu_Sotanga

Dispozitie_nr._295_din_07.09.2018_privind_desfasurarea_in_perioada_15_septembrie-15_octombrie_2018_a_activitatii_de_control_pe_raza_UAT_comuna_Sotanga_de_catre_persoanele_cu_atributii_de_control

Dispozitie_nr._294_din_07.09.2018_privind_stabilirea_responsabililor_si_termenelor_pentru_aplicarea_Planului_de_actiuni_pentru_implementarea_recomandarilor_din_cadrul_Rapoartelor_misiunii_de_audit_public_intern_realizat_in_urma misiunii de audit public intrn realizat in urma misiunii de audit in perioada 07.06.2018 - 09.07.2018

Dispozitie_nr._291_din_01.09.2018_privind_constituirea_comisiei_paritara_din_cadrul_Primariei_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._275_din_28.08.2018_privind_actualizarea_echipei_de_implementare_a_proiectului_Inregistrare_sistematic a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara pe teritoriul administativ al comunei Sotanga

Dispozitie_nr._274_din_28.08.2018_privind_actualizarea_comisiei_pentru_urmarirea_contractelor_de_concesiune/inchiriere a bunurilor din domeniu public al comunei Sotanga

Dispozitie_nr._273_din_28.08.2018_privind_desemnarea_persoanei_responsabila_cu_ducerea_la_indeplinire_a_peincipalelor_atributii_in_materia_achizitiilor_publice

Dispozitie_nr._272_din_28.08.2018_privind_desemnare_responsabil_pentru_gestionarea_deseurilor_la_nivelul_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._271_din_28.08.2018_privind_desemnare_responsabil_pentru_implementarea_colectarii_selective_a_deseurilor_in_cadrul_Primariei_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._270_din_28.08.2018_privind_desemnarea_persoanelor_cu_atribuiii_in_domeniul_protectiei_mediului_si_gospodariei_

comunale

Dispozitie_nr._269_din_28.08.2018_privind_modificarea_Dispozitiei_nr._437/2015

Dispozitie_nr._268_din_28.08.2018_de_actualizare_a_Dispozitiei_primarului_comunei_Sotanga_nr._50_din_2017_privind_stabilirea_gestiunilor_la_nivelul_Primariei_Sotanga_si_numirea_persoanelor_responsabile_cu_gestionarea_acestora

Dispozitie_nr._267_din_28.08.2018_privind_desemnarea_responsabilului_pentru_asigurarea_functionalitatii_sistemului_IT_la_nivelul_Primarie_Sotanga

Dispozitie_nr._256_din_23.08.2018 privind convocarea Consiliului Local Sotanga

Dispozitie_nr._255_din_23.08.2018_privind_efectuarea_receptiei_finale_la_obiectivul_Anvelopare_termica_si_reparatii_curente_Camin_Cultural_Teis_comuna_Sotanga_judet_Dambovita

Dispozitie_nr._254_din_21.08.2018_privind_virarile_de_credite_in_cadrul_capitolului_bugetar_Invatamant_al_bugetului_local_pe_anul_

2018

Dispozitie_nr._236_din_26.07.2019_privind_desemnarea_responsabilului_cu_riscurile

Dispozitie_nr._231_din_25.07.2018_privind_majorarea_bugetului_local_pe_anul_2018

Dispozitie_nr._226_din_19.07.2018_privind_actualizarea_comisiei_de_receptie_finala_a_lucrarilor_la_obiectivul_"Modernizare_

drumuri_de_exploatare_agricola_in_comuna_Sotanga_judet_Dambovita"

Dispozitie_nr._220_din_12.07.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._219_din_04.07.2018_privind_actualizarea_comisiei_de_selectionare_a_documentelor_intocmite_si_detinute_de_autoritatile_locale_Sotanga

Dispozitie_nr._204_din_21.06.2018_privind_majorarea_bugetului_local_pe_anul_2018

Dispozitie_nr._203_din_21.06.2018_privind_constituirea_structurii_Unitatii_locale_de_sprijin_pentru_combaterea_bolilor_transmisibile_ale_animalelor

Dispozitie_nr._202_din_21.06.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._199_din_18.06.2018_privind_actualizarea_comisiei_pentru_urmarirea,indeplinirii_obligatiilor_contractuale_din_contractele_de_concesiune-inchiriere_a_bunurilor_din_domeniul_public_si_privat_al_comunei_Sotanga

Dispozitie.nr._186_din_12.06.2018_privind_actualizarea_Normelor_proprii_privind_angajarea_lichidarea_ordonantarea_si_plata_cheltuielilor_precum_si_organizarea_evidenta_si_raportarea_angajamentelor_bugetare si legale

Dispozitie_nr._168_din_29.05.2018_pentru_aprobarea_Regulamentului_intern_privind_acordarea_voucherelor_de_vacanta_pentru_salariatii_din_cadrul_aparatului_de_specialitate_al_primarului_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._167_din_29.05.2018_privind_atualizarea_Comisiei_de_monitorizare_la_nivelul_Primariei_comunei_Sotanga

Dispozitie.nr._165_din_23.05.2018_privind_aprobarea_listei_persoanelor_din_aparatul_de_specialitate_al_Primarului_Comunei_Sotanga_desemnate_pentru_acordarea_asistentei_in_vederea_completarii_si/sau_depunerii, precum si transmiterii declaratiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

Dispozitie_nr.164_din_23.05.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr.153_din_10.05.2018_privind_desemnarea_responsabilului_cu_protectia_datelor_cu_caracter_personal.PDF

Dispozitie_nr.152_din_09.05.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr. 151_din_02.05.2018_privind_stabilirea_programului_de_audiente_la_nivelul_Primariei_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._146_din_26.04.2018_privind_actualizarea_dispozitiei_primarului_nr._619_din_07.12.2016 privind desemnarea persoanelor cu atributii de control din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sotanga 

Dispozitie_nr._133_din_23.04.2018 privind recuperarea zilei de 30 aprilie, stabilita ca zi libera

Dispozitie_nr._132_din_18.04.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._131_din_17.04.2018_privind_desemnarea_persoanelor_responsabile_cu_implementarea_prevederilor_legale_privind_declaratiile_de_avere_si_declaratiile_de_interese

Dispozitie_nr._128_din_16.04.2018_privind_efectuarea_receptiei_lucrarilor "Modernizare si extindere iluminat public in comuna Sotanga, judetul Dambovita, Etapa I  - Montare corpuri de iluminat pe drumurile de interes local in satele Sotanga si Teis, extindere iluminat public pe strada Campulet si drum de legatura intre strada Teiul Doamnei si DJ 712 - str. Calea Targovistei, sat Teis, comuna Sotanga"

Dispozitie_nr._122_din_13.04.2018_privind_constituirea_comisiei_pentru_verificarea_si_constatarea_suprafetei_terenului_aferent_ Scolii_Gimnaziale_Prof._Ilie_Popescu_Sotanga

Dispozitie_nr._121_din_11.04.2018_privind_majorarea_bugetului_local_pe_anul_2018

Dispozitie_nr._109_din_26.03.2018_privind_desemnarea_expertiilor externi cooptati pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "Proiectare si executie lucrari - Realizare piata publica si piata comerciala traditionala in comuna Sotanga, judet Dambovita"

Dispozitie_nr._108_din_22.03.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._107_din_22.03.2018_privind_actualizarea_comisiei_de_receptie_a_bunurilor_si_serviciilor_achizitionate_de_catre Primaria_comunei_Sotanga

Dispozitie_nr._105_din 15.03.2018 privind desemnarea persoanelor responsabile cu verificarea documentelor tehnice ale cadastrului predate in cadrul proiectului "Inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara pe teritoriul administrativ al comunei Sotanga"

Dispozitie_nr._98_din_05.03.2018_privind_desemnarea_expertului_extern_cooptat_pentru_atribuirea_contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "Proiectare si executie lucrari Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita"

Dispozitie_nr._80_din_27.02.2018_privind_desemnarea_persoanelor_responsabile_cu_analiza_si_verificarea_implementarii          proiectului_"Inregistrarea_sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara pe teritoriul administrativ al comunei Sotanga"

Dispozitie_nr. 75_din_21.02.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._73_din_12.02.2018_privind_constituirea_comisiei_de_evaluare_a_ofertelor_pentru_atribuirea_contractului_de_achizitie publica de lucrari avand ca obiect : Proiectare si executie lucrari - Realizare piata publica si piata comerciala traditionala in comuna Sotanga, judet Dambovita

Dispozitie_nr._70_din_09.02.2018_privind_actualizarea_comisiei_pentru_monitorizarea_si_indrumarea_metodologica_a_implementarii_si_dezvoltarii_sistemului_de_control_intern_managerial

Dispozitie_nr._68_din_06.02.2018_privind_constituirea_comisiei_de_evaluare_a_ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari avand ca obiect "Proiectare si executie lucrari - Construire pod peste raul Ialomita si drum de racordare amplasate la limita administrativ-teritoriala a comunelor Sotanga si Doicesti, judetul Dambovita"

Dispozitie_nr._52_din_22.01.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._49_din_16.01.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._40_din_03.01.2018_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

2017

Dispozitie_nr._518_din_19.12.2017privind majorarea bugetului local pe anul 2017

Dispozitie_nr._514_din_12.12.2017_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._509_din_08.12.2017 privind actualizarea echipei de implementare a proiectului "Inregistrarea sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciaraa pe teritoriul administrativ al comunei Sotanga"

Dispozitie_nr._508_din_08.12.2017 privind desemnarea persoanelor responsabile pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014

Dispozitie_nr._468_din_21.11.2017_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._457_din_17.11.2017 privind constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul "Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna Sotanga, judetul Dambovita"

Dispozitie_nr._455_din_15.11.2017 privind stabilirea persoanelor responsabile pentru derularea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

Dispozitie nr._434_din_30.10.2017_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._429_din_29.10.2017 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica lucrari avand ca obiect "Extindere si modernozare Scoala gimnaziala Prof. Ilie Popescu, comuna Sotanga, judetul Dambovita"

Dispozitie nr._426_din_18.10.2017_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._423_din_12.10.2017 privind majorarea bugetului local pe anul 2017

Dispozitie_nr._420_din_29.09.2017 privind desemnarea persoanei responsabile de primirea si eliberarea laptelui praf gratuit pentru copii cu varste intre 0 si 12 luni

Dispozitie_nr._418_din_29.09.2017 privind desemnarea reprezentantului primariei comunei Sotanga in cadrul Consiliului de administratie al Scolii gimanziale Prof. Ilie Popescu Sotanga

Dispozitie_nr._397_din_29.09.2017 privind desemnarea domnului Laza Catalin Gheorghe sa insoteasca transportul umanitar cu bunuri de natura obiectelor de inventar ce fac obiectul contractului de donatie incheiat intre Comuna Sotanga si Satul Puhoi

Dispozitie_nr._389_din_20.09.2017_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._383_din_12.09.2017 privind stabilirea responsabililor pentru aplicarea Planului de actiune pentru implementarea recomandarilor din cadrul Rapoartelor misiunii de audit public intern realizat in urma misiunii de audit din perioada 26.06.2017-12.07.2017

Dispozitie_nr._382_din_07.09.2017 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor  pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect "Extindere retele canalizare in comuna Sotanga, judet Dambovita - rest executie"

Dispozitie_nr._381_din_07.09.2017 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea si actualizarea formulalelor de integritate aferente procedurilor de achizitie publica derulate de catre autoritatea contractanta Primaria comunei Sotanga

Dispozitie_nr. 345 din 23.08.2017_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._333_din_10.08.2017 privind recuperarea zilei de 14 august, stabilita ca zi libera

Dispozitie_nr._332_din_10.08.2017 privind majorarea bugetului local pe anul 2017

Dispozitie nr. 264_din 13.07.2017_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._259_din_12.07.2017 privind actualizarea comisiei pentru monitorizarea , coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial al Primariei comunei Sotanga

Dispozitie_nr._248_din_04.07.2017 privind efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor la obiectivul " Construire zid monumental pentru punerea in valoare a olanelor pentru apa sat Teis, comuna Sotanga, judetul Dambovita"

Dispozitie_nr._247_din_03.07.2017 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea  prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese

Dispozitie_nr._234_din_29.06.2017 privind indeplinirea atributiilor de ordonator principal de credite al bugetului local al comunei Sotanga

Dispozitie_nr._233_din_29.06.2017_privind_actualizarea_Regulamentului_Intern

Dispozitie_nr._232_din_29.06.2017 privind constituirea comisiei de disciplina din cadrul Primariei comunei Sotanga

Dispozitie_nr._231_din_29.06.2017 privind constituirea comisiei paritare din cadrul Primariei comunei Sotanga

Dispozitie_nr._225_din_26.06.2017 privind desemnarea persoanelor in echipa de implementare a proiectului "Infiintare perdele forestiere de protectie  in comuna Sotanga, judetul Dambovita"

Dispozitie_nr._224_din_26.06.2017 privind desemnarea persoanelor in echipa de implementare a proiectului "Construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Sotanga, judetul Dambovita"

Dispozitie_nr._223_din_22.06.2017 privind constituirea comisiei pentru urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale din contractul de concesiune nr. 4260/2013

Dispozitie_nr._221_din_20.06.2017 privind majorarea bugetului local al UAT comuna Sotanga pe anul 2017

Dispozitie_nr. 211_din_12.06.2017 privind constituirea Comisiei pentru probleme de aparare

Dispozitie_nr._208_din_06.06.2017 privind desemnarea responsabilului de caz preventie (RCP) din cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Sotanga pentru copii incadrati in grad de handicap

Dispozitie_nr._201_din_29.05.2017 privind receptia finala a lucrarilor la mobiectivul de investitie "Extindere retele de canalizare, reabilitare drumuri locale, modernizare sediu primarie, infiintare centru de zi pentru copii in comuna Sotanga, judetul Dambovita" 

Dispozitie_nr._194_din_26.05.2017 privind desfasurarea activitatii in regim de program normal in ziua de 10 iunie 2017

Dispozitie_nr._192_din_22.05.2017 privind desemnarea responsabililor cu informarea si consultarea publicului privind actualizarea documentatiilor tehnice pentru planul de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (PATU) diferentiate: PUG, PUZ, PUD cu Regulamente aferente

Dispozitie_nr._188_din_09.05.2017 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si declaratiile de interese ale alesilor locali si a functionarilor publici din aparatul de specialitate al Primarului comunei Sotanga

Dispozitie_nr._186_din_09.05.2017 privind actualizarea echipei de implementare a proiectului "Inregistrarea sistematica a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara pe teritoriul administrativ al comunei Sotanga"

Dispozitie_nr._185_din_09.05.2017 privind constituirea echipei de implementare a proiectului "Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism pentru comuna Sotanga, judet Dambovita"

Dispozitie nr._143_din_24.04.2017_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._110_din_28.03.2017 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a suprafetei de 1773 mp, teren situat pe DC 142 Sotanga-Doicesti, judetul Dambovita

Dispozitie_nr._93_din 08.03.2017 privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._54_din_22.02.2017 privind actualizarea Regulamentului privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Sotanga si a Centrului Operativ cu Activitate Temporara

Dispozitie_nr. 53 din 22.02.2017 privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._52_din_22.02.2017 privind constituirea comisiei pentru urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale din contractele de concesiune/inchiriere a bunurilor din domeniul public si privat al comunei Sotanga

Dispozitie_nr._51_din_15.02.2017 de aprobare a normelor proprii privind angajarea,lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raporatrea angajamentelor bugetare si legale

Dispozitie_nr._50_din_10.02.2017 privind stabilirea gestiunilor la nivelul Primariei comunei Sotanga si numirea persoanelor responsabile cu gestionarea acestora

Dispozitie_nr._49_din_10.02.2017 privind indeplinirea coordonarii aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes local si delegarea calittatii de ordonator principal de credite administratorului public

Dispozitie_nr._48_din_10.02.2017 privind actualizarea persoanelor responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea sistemului de supraveghere video al comunei Sotanga

Dispozitia_nr._47_din_01.02.2017 privind aprobarea planului de integritate la nivelul Primariei comunei Sotanga pentru perioada 2016-2020

Dispozitia_nr._18_din_31.01.2017 privind actualizarea comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial al Primariei comunei Sotanga

Dispozitia_nr._17_din_31.01.2017 privind constituirea Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul Primariei comunei Sotanga

Dispozitia_nr._15_din_26.01.2017 privind organizarea concursului pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sotanga

Dispozitie_nr. 12_din_19.01.2017_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr. 3_din_03.01.2017_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

    2016

Dispozitie_nr._595_din_29.11.2016_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitia_nr._563_din_16.11.2016_privind_desemnarea_persoanelor_responasabile_cu_afisarea_pe_site-ul_primariei_a_documentelor_de_interes_public

Dispozitia_nr._564_din_17.11.2016_privnd_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr. 548_din_3.11.2016 privind stabilirea si asigurarea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile in Senat si Camera Deputatilor 

Dispozitie_nr. 516 din_21.10.2016_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie nr. 439 din 22.09.2016 privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._403_din_24.08.2016_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._387_din_04.08.2016_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._347_din_07.07.2016_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Ordin_nr._175_din_2016_privind_convocarea_consilierilor_locali_declarati_alesi_la_scrutinul_din_data_de_05.06.2016_in_sedinta_

de_constituire_a_Consiliului_Local_al_comunei_Sotanga_judetul_Dambovita

Dispozitie_nr._243_din_20.05.2016_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr. 214_din_18.04.2016_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._164_din_24.03.2016_privind_convocarea_Consiliului_Local_SOtanga

Dispozitie_nr._118_din_19.02.2016_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Dispozitie_nr._60_din_22.01.2016_privind_convocarea_Consiliului_Local Sotanga

Dispozitie_nr._2_din_04.01.2016_privind_convocarea_Consiliului_Local_Sotanga

Ultimele noutati

 Execuție lucrări - Construire pod peste râul Ialomița și drum de racordare amplasate la limita administrativ teritorială a comunelor Șotânga și Doicești, județul Dâmbovița

26-05-2021

Execuție lucrări - Construire pod peste râul Ialomița și drum de racordare amplasate la limita administrativ teritorială a comunelor Șotânga și Doicești, județul Dâmbovița

Citeste articol
ANUNȚ- Compania de apa Targoviste Dambovita SA

18-05-2021

ANUNȚ- Compania de apa Targoviste Dambovita SA

Citeste articol
ANUNȚ - VACCINARE FĂRĂ PROGRAMARE

13-05-2021

ANUNȚ - VACCINARE FĂRĂ PROGRAMARE

Citeste articol
Anunț Administrația bazinala de apă Buzău - Ialomița

12-05-2021

Anunț Administrația bazinala de apă Buzău - Ialomița

Citeste articol

Curs valutar

EUR

1 euro

4.4369 Ron

USD

1 dolar

3.1853

CHF

1 franc elvetian

3.5015 Ron

GBP

1 lira sterlina

3.5015 Ron

Vremea

icon vreme

Vineri/12.02.2016

6°C-22°C

Umiditate:

0%

Precipitatii:

45%

Vant:

50km/h

Informatii utile

Raport privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Sotanga in anul 2014

descarca pdf

Strategia de dezvoltare locala Sotanga 2014-2020

descarca pdf
copyright © primaria comunei sotanga 2016