Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

MEDIU

Formular inscriere in Registrul de evidenta H714

Acord utilizator eligibil

 

REGISTRUL AGRICOL

CERERE luare în spațiu

CERERE scădere din evidețe

CERERE schimbare nume

CERERE/Declaratie privind inregistrarea/modificarea datelor in registrul agricol PF / PJ

CERERE eliberare carnet comercializare

CERERE eliberare atestat de producator

CERERE afisare oferta vanzare teren  PF

CERERE afisare oferta vanzare teren PJ

OFERTA vanzare teren PF

OFERTA vanzare teren PJ

Anexa nr. 23

Cerere adeverinta de proprietate

Cerere adeverinta de spatiu pentru CI

Cerere adeverinta venit

Dosar casatorie

Cerere divort pe cale administrativa

 

FINANCIAR-CONTABILITATE

DECLARATIE de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorata de utilizatori non casnici

DECLARAȚIA pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport

DECLARAȚIE FISCALĂ pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

DECLARAȚIE FISCALA pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul persoanelor juridice

MODEL CERERE SCUTIRE, REDUCERE TAXA HABITAT

DECLARAŢIE FISCALĂ stabilirea impozitului/taxei pe cladiri

DECLARAŢIE FISCALĂ stabilirea impozitului/taxeo pe cladiri rezidentiale/nerezidentiale/destinatie mixta PJ

DECLARAŢIE FISCALĂ stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

DECLARAŢIE FISCALĂ stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice

DECLARAŢIE FISCALĂ stabilirea impozitului/taxei pe mijloace de transport PF/PJ 

DECLARAŢIE FISCALĂ stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată peste 12 t PF/PJ

DECLARAȚIE FISCALĂ stabilirea impozitului/taxei mijloace de transport pe apa PF/PJ 

CERERE eliberare certificat fiscal PF 

CERERE eliberare certificat fiscal PJ 

PROCESUL-VERBAL DE CONSTARE A CONTRAVENŢIEI

PROCES-VERBAL de identificare bunuri imobile

PROCES-VERBAL de sechestru asupra bunurilor mobile

PROCES-VERBAL de adjudecare pentru bunuri mobile

PROCES-VERBAL de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri

 

ASISTENTA SOCIALA

CERERE alocatie de stat pentru copii

CERERE acordare indemnizatie crestere copil/stimulent insertie 

CERERE - Declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala

Declaratie pentru copii nascuti in strainatate

CERERE Declaratie acordare stimulent educational (tichet social pentru gradinita

CERERE optiune copii cu dizabilitati

 

URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Cerere emitere Certificat Urbanism

Cerere emitere autorizatie construire/desfiintare

Cerere prelungire autorizatie construire/desfiintare

Cerere prelungire certificat urbanism

Cerere aviz structura

Cerere aviz Consiliul Judetean

Comunicare incepere lucrari

Comunicare incheiere lucrari

Cerere Certificat De Atestare A Edificării / Extinderii / Desființării Construcției

Comunicare incepere lucrari Inspectoratul de Stat in Constructii

Comunicare incheiere lucrari Inspectoratul de Stat in Constructii

CERERE AVIZ OCUPARE DOMENIU PUBLIC EXECUTARE LUCRRI PF

CERERE ACORD ADMINISTRATOR DRUM PJ

CERERE AUTORIZATIE LUCRARI BRANSAMENT PF

Cerere emitere autorizație privind executarea lucrărilor la rețelele edilitare - F - URB.05-05

Cerere emitere aviz ocupare domeniu public executarea lucrărilor la rețelele edilitare – F - URB.05-03

 

RELATIA CU PUBLICUL

Cerere de informatii de interes public

Cerere de înscriere în audiență

Reclamatie administrativa 1

Reclamatie administrativa 2

CERERI eliberare adeverinte

 

STARE CIVILA

Declaratie casatorie

CERERE eliberare certificate de stare civila

CERERE transcriere acte stare civila incheiate in strainatate Anexa 33

DECLARATIE domiciliu copil transcriere Anexa 34

DECLARATIE transcriere acte stare civila Anexa 35

CERERE rectificare acte stare civila

CERERE schimbare nume /prenume

DECLARATIE mentinere cerere de divort

DECLARATIE renuntare cerere de divort

CERERE pentru deschiderea procedurii succesorale

CERERE eliberare dovada pv inregistrare act stare civila

DOSAR casatorie

CERERE de divort