Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2024

Anunt public - Obligatiile persoanelor fizice si juridice cu privire la registrul agricol

Informare privind forta de munca ocazionala

 

2023

METODOLOGIA DE INSTITUIRE SI COLECTARE A TAXEI DE SALUBRIZARE DE LA UTILIZATORII NONCASNICI

Raport privind petițiile pe semestrul 1 anul 2023

 

2022

Proiect buget 2023 si estimari 2024 - 2026

Anunț Colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt Colectiv pentru comunicarea prin publicitate și Proces verbal de afisare

Anunț Colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Lista cu debitorii care înregistrează obligații fiscale restante la data de 31,03,2022 , în sume mai mari de 1000 lei conform H.C.L. nr 88 din 26,09,2019

Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023

ANUNT COLECTIV pentru comunicare prin publicitate nr. 2919 din data de 25.02.2022 

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr. 1911 din data de  08.02.2022

Lista cu debitorii care înregistrează obligații fiscale restante la data de 31,12,2021 , în sume mai mari de 1000 lei conform H.C.L. nr 88 din 26,09,2019

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE NR 1180 DIN DATA DE 26.01.2022

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr. 736 din 18.01.2022

Proces verbal nr. 558/14.01.2022 privind afisarea proiectului de buget local al UAT Comuna Sotanga pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025 - actualizat la data de 14.01.2022 

Proces verbal nr. 35/04.01.2022 privind afisarea proiectului de buget local al UAT Comuna Sotanga pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025

Proiect buget al UAT Comuna Sotanga  pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 - 2025

Proiect buget al UAT Comuna Sotanga pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 - 2025 - sectiunea functionare

Proiect buget al UAT Comuna Sotanga pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 - 2025 - sectiunea dezvoltare

 

2021

ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate nr. 20063/16.12.2021

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr. 19393 din 03.12.2021

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr. 18889 din 19.11.2021

ANUNT nr. 18842/18.11.2021 privind ''Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2022''

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr. 18136 din 12.11.2021

LISTA CU DEBITORII CARE INREGISTREAZA OBLIGATII FISCALE RESTANTE LA DATA DE 30.09.2021, IN SUME MAI MARI DE 1000 LEI CONFORM H.C.L. NR. 88/26.09.20219

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN COMUNICARE NR. 17662/08.11.2021

PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE, APLICABILE IN ANUL 2022

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE NR. 16578/20.10.2021

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE NR. 16437/18.10.2021

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE NR. 13543/18.08.2021

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE NR. 13049/09.08.2021

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE NR. 14943/20.09.2021

 

REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU SI AGRICULTURA

Oferta vanzare teren Tutuianu Maria

Oferta vanzare teren Plesa Nicolae