Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Șotânga este amplasata pe partea dreapta a râului lalomița și a afluenților acestuia, pârâurile Vulcana, Vălceaua, Ruda, Glod, Sticlărie, Ilfov. Comuna Șotânga este alcatuita din două sate: Șotânga – resedinta de comuna si satul component Teiș. Satele ȘOTÂNGA si TEIȘ nu se contopesc, deși fondul construit este situat în mare parte de-a lungul drumului principal DJ 712 pe de o parte. Zona centrală cuprinde instituțiile și serviciile de interes public care deservesc întreaga comuna și satele componente.

Pe malul drept al râului Ialomița sunt situate, apropiat considerabil, satul de resedință Șotânga și satul Teiș, acestea desfășurandu-se în principal de-a lungul drumului județean DJ 712. Prin drumul județean DJ 712 comuna are acces la drumul național DN 71 (Târgoviște-Sinaia), iar prin DC 140 (Șotânga – Priseaca) comuna Șotânga, satul Teiș are legatura cu drumul national DN 72A Târgoviște-Câmpulung.

Comuna Șotânga se afla in partea nordică a județului, la 7 km de municipiul Târgoviște, pe paralela 45, pe malul drept al Ialomiței.