Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
  • Serviciul financiar, contabil, patrimoniu, administrarea domeniului public si privat

    • Compartiment venituri

    • Compartiment cheltuieli

    • Compartiment patrimoniu, administrarea domeniului public si privat

  • Compartiment integrare europeană, management investitii, juridic si achizitii publice

  • Compartiment control financiar preventiv propriu

  • Serviciul Politie Locala

    • Compartiment Politie Locala

    • Compartiment paza

  • Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului si protectia mediului

  • Compartiment cultura si sport

  • Compartiment administrativ ai gospodarire comunala

  • Compartiment situatii de urgenta, PSI, protectie civila si SSM

  • Serviciul public de asistenta sociala

    • Compartiment asistenta sociala

    • Compartiment sanatate

    • Compartiment asistenti personali ai persoanei cu handicap

  • Compartiment registrul agricol, cadastru si agricultura

  • Compartiment stare civila

  • Compartiment resurse umane

  • Compartiment relații cu publicul si arhiva