Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.18687/07.12.2022

Oferta vânzare masă lemnoasă de proveniență locală

Oferta de vânzare teren Dimancea Elena

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.17826 / 18.11.2022

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.17715 / 16.11.2022

Publicație  de vânzare Nuil Structuri Construcții - teren

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.17560 / 15.11.2022

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.17200/07.11.2022

Oferta de vânzare teren Agroinvest

Oferta de vânzare teren Stroe Ilie

Lista cu debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30.09.2022 

MĂSURI DE  PREVENIRE A  SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ PE TIMPUL SEZONULUI RECE

INFORMARE COMUNA SOTANGA  nr. 16424/25.10.2022 asupra deciziei revizuirii etapei de incadrare de catre AFM: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate, nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Revizuirea Deciziei etapei de incadrare pentru proiectul "RETEA EDILITARA (CENTRALA ELECTRONICA FOTOVOLTAICA 1199KWP) AFERENTA ZONEI FUNCTIONALE INSTITUTIEII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL - 19 SALA SPORT, 20- COMPLEX SPORTIV, 21- PARC COMUNAL SI ALTE OBIECTIVE PUBLICE, COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA"

Anunt COMUNA SOTANGA nr.16396/25.10.2022  (14410/8445/21.10.2022 Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Dambovita) asupra luarii deciziei revizuirii etapei de incadrare de catre AFM: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate, nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru Revizuirea Deciziei etapei de incadrare pentru proiectul "RETEA EDILITARA (CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 199KWp), AFERENTA ZONEI FUNCTIONALE INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL - 19 sala sport,20-COMPLEX SPORTIV, 21 PARC COMUNAL SI ALTE OBIECTIVE PUBLICE, COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA"

Anunt nr. 8437/4725/20.10.2022 (16392/25.10.2022) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului depunere solicitare de emitere acord mediu  NOVA POWER&GAS SRL - "Construire parc fotovoltaic CEF 1 Sotanga - 49,9 MW, posturi de transformare aferente, retele de joasa tensiune, sistematizarea si imprejmuirea terenului"  

Anunt nr. 8438/4726/20.10.2022 (16391/25.10.2022) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului depunere solicitare de emitere acord mediu NOVA POWER&GAS SRL - "Construire parc fotovoltaic CEF 2 Sotanga - 30 MW, posturi transformare aferente, retele de joasa tensiune, sistematizarea si imprejmuirea terenului" 

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate nr.16421 din 25.10.2022

Anunț privind obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuintei

Oferta vânzare masă lemnoasă de proveniență locală

Informare nr. 15153 din 12.10.2022 privind obiectivul de investiție PUNTE PIETONALĂ STRADA GLODULUI, SAT ȘOTÂNGA, COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA(Lot2)

Informare extindere rețele apă și rețele de canalizare în comuna sotânga

Informare extindere pe verticală structură ușoară, centru de zi pentru copii

Ofertă de vânzare teren

Informare privind obținerea avizului de gospodărire a apelor

INFORMARE SOLICITARE OBTINERE AUTORIZATIE MEDIU

Anunt OMV

Anunt OMV

Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate

Anunț asistenți personali

Anunț solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EXTINDERE PE VERTICALĂ STRUCTURĂ USOARĂ, CENTRU DE ZI PENTRU COPII, COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

Anunț solicităre emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Lucrări de achiziție date geografice tridimensionale 3D Pitești Est",

Anunț privind intrarea în vigoare a Hotărârii nr. 714 /26 mai 2022

Anunț de Mediu Nova - Estacade Șotânga

Anunț de mediu Nova Power

Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate

Ofertă de vânzare teren

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunț privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” EXTINDERE REȚELE APA SI REȚELE DE CANALIZARE IN COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DAMBOVITA”

Anunț nr. 12402 din 26.05.2022 prin care C.J.D. anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către A.F.M. 

Anunț nr. 12332 din 24.08.2022 prin care JUDEȚUL DÂMBOVIȚA anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către A.F.M. 

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt emitere acord de mediu

Anunt colectiv

Lista cu debitorii care inregistreaza obligatii fiscare restante la data de 30.06.2022

Planul de integritate al Primăriei comunei Șotânga

Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023

Program audiență Primar

Anunț cu privire la arderea de mirişti, vegetaţie uscată și a resturilor vegetale