Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22.12.2022

COMUNICAT DE PRESĂ

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

         COMUNA ȘOTÂNGA a reușit să atragă finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Runda 1 aferent  componentei C10 – Fondul local, Operațiunea I1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Piste pentru biciclete, având nr. C10-I1.4-326, pentru obiectivul „Realizarea de piste pentru biciclete la nivelul comunei Șotânga, județul Dâmbovița”, valoarea investiției fiind de 1.821,399 lei .

     Obiectivul general al proiectului este realizarea infrastructurii de rulare pentru biciclete în intravilanul comunei Șotânga, județ Dâmbovița.                                             

     Investiția nu va fi utilizată economic/comercial, accesul fiind asigurat gratuit, pe baze nediscriminatorii, tuturor utilizatorilor de biciclete.

Necesitatea realizarii pistelor de biciclete este dată de nevoia asigurării unui culoar destinat utilizatorilor de biciclete, pe zona de intravilan a localitații Șotânga, județul Dâmbovița.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Îmbunătățirea gradului de siguranță pentru utilizatorii vulnerabili (bicicliști), prin asigurarea de facilități adecvate.
  • Îmbunatățirea deplasărilor nemotorizate (velo), prin creșterea standardelor de calitate și siguranță în utilizarea acestor moduri de transport.
  • Dezvoltarea turismului în zonă.
  • Scăderea emisiilor anuale echivalente CO2

Tot prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția - I1, Subinvestiția I.1.A – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, pentru obiectivul „Înființarea centru de colectare prin aport voluntar comuna Șotânga, județul Dâmbovița”, comuna Șotânga a înregistrat cererea nr. C3I1A0122000088 din 22.09.2022, și a obținut finanțare,  valoarea investiției fiind de 4.554.166,99 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectare separată;
  • dezvoltarea unui sistem de management al deșeurilor eficient;
  • implementarea colectării separate, controlul și monitorizarea parametrilor de calitate a mediului.

      Programul Național de Redresare și Reziliență este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management.