Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • Serviciul financiar, contabil, patrimoniu, administrarea domeniului public și privat

  • Compartiment venituri

  • Compartiment cheltuieli

  • Compartiment patrimoniu, administrarea domeniului public și privat

 • Compartiment integrare europeană, management investiții, juridic și achiziții publice

 • Compartiment control financiar preventiv propriu

 • Serviciul Poliție Locală

  • Compartiment Poliție Locală

  • Compartiment pază

 • Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului

 • Compartiment cultură și sport

 • Compartiment administrativ și gospodărire comunală

 • Compartiment situații de urgență, PSI, protecție civilă și SSM

 • Serviciul public de asistență socială

  • Compartiment asistență socială

  • Compartiment sănătate

  • Compartiment asistenți personali ai persoanei cu handicap

 • Compartiment registrul agricol, cadastru și agricultură

 • Compartiment stare civilă

 • Compartiment resurse umane

 • Compartiment relații cu publicul și arhivă