Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Șotânga este amplasată pe partea dreaptă a râului lalomița și a afluenților acestuia, pârâurile Vulcana, Valceaua, Ruda, Glod, Sticlărie, Ilfov. Comuna Șotânga este alcătuită din două sate: Șotânga – reședință de comună și satul component Teiș. Satele ȘOTÂNGA și TEIȘ nu se contopesc, deși fondul construit este situat în mare parte de-a lungul drumului principal DJ 712 pe de o parte. Zona centrală cuprinde instituțiile și serviciile de interes public care deservesc întreaga comună și satele componente.

Pe malul drept al râului Ialomița sunt situate, apropiat considerabil, satul de reședință Șotânga și satul Teiș, acestea desfășurându-se în principal de-a lungul drumului județean DJ 712. Prin drumul județean DJ 712 comuna are acces la drumul național DN 71 (Târgoviște-Sinaia), iar prin DC 140 (Șotânga – Priseaca) comuna Șotânga, satul Teiș are legătură cu drumul național DN 72A Târgoviște-Câmpulung.

Comuna Șotânga se află în partea nordică a județului, la 7 km de municipiul Târgoviște, pe paralela 45, pe malul drept al Ialomiței.

Componența comunei Șotânga:

  • satul Șotânga – sat de centru (513 ha – 55% din teritoriul comunei)

  • satul Teiș (419 ha – 45% din teritoriul comunei).

Suprafața – 3.491 ha din care:

  • extravilan 2.559 ha;

  • intravilan 932 ha.

Vecinătăți:

  • la nord: Comunele Voinești și Vulcana Pandele;

  • la sud: Municipiul Târgoviște;

  • la est: Comunele Doicești și Aninoasa;

  • la vest: Comunele Tătărani și Mănești.

Accesul în comuna Șotânga se face numai pe cale rutieră de pe drumul județean - DJ 712.

Principalele cai de comunicație de nivel teritorial, ce asigură comunicațiile și transportul în cadrul teritoriului administrativ, dar și în afara acestuia cu rețeaua generală de localități a Județului și cu capitala sunt: DJ 712 (Târgoviște - Șotânga - Vulcana - Bai); DC 141 (Lăculețe - Gară - Șotânga) și DC 140 (Șotânga – Priseaca). Orașul apropiat și care exercită influență asupra satelor componente ale comunei este Municipiul Târgoviște.

Accesibilitatea deosebit de bună pe cale rutieră justifică și pledează pentru inițierea de investiții profitabile în această zonă.