Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Comuna Șotânga este amplasată pe partea dreaptă a râului lalomița și a afluenților acestuia, pârâurile Vulcana, Valceaua, Ruda, Glod, Sticlărie, Ilfov. Comuna Șotânga este alcătuită din două sate: Șotânga – reședință de comună și satul component Teiș. Satele ȘOTÂNGA și TEIȘ nu se contopesc, deși fondul construit este situat în mare parte de-a lungul drumului principal DJ 712 pe de o parte. Zona centrală cuprinde instituțiile și serviciile de interes public care deservesc întreaga comună și satele componente.

Pe malul drept al râului Ialomița sunt situate, apropiat considerabil, satul de reședință Șotânga și satul Teiș, acestea desfășurându-se în principal de-a lungul drumului județean DJ 712. Prin drumul județean DJ 712 comuna are acces la drumul național DN 71 (Târgoviște-Sinaia), iar prin DC 140 (Șotânga – Priseaca) comuna Șotânga, satul Teiș are legătură cu drumul național DN 72A Târgoviște-Câmpulung.

Comuna Șotânga se află în partea nordică a județului, la 7 km de municipiul Târgoviște, pe paralela 45, pe malul drept al Ialomiței.